Temperaturbeständig kabel

Vid högre omgivningstemperatur eller värmestrålning bör en temperaturbeständig kabel, även kallad värmebeständig kabel eller högtemperaturkabel, användas. LAPPs breda ÖLFLEX® HEAT-sortiment består av enkelledare och mångledare, uppdelade i olika undergrupper, som klarar från +120°C upp till +1565°C.

Fördelar

 • Brett sortiment
 • Klarar temperaturer från +120°C till +1565°C
 • Förtenta ledare motverkar korrosion
 • Varianter med EMC-skärmfläta

Även vid omgivande temperatur under +100°C

I våra kataloger anges en maxtemperatur som kabeltypen klarar fast eller flexibelt. Vanliga termoplastkablar av PVC eller polyuretan (PUR) har isolationsmaterial som klarar en temperatur på 70°C-105°C. En kabel har en lägre maxtemperatur vid flexibel användning jämfört med fast, eftersom isolationsmaterialet lättare deformeras om kabeln rör på sig nära maxtempraturen.

 

Om man har en omgivande temperatur som ligger nära maxtemperaturen, bör man även beakta att man inte kan belasta kabeln nämnvärt mycket eftersom strömmen i sig alstrar värme i form av förluster i ledaren. Därför är det vanligt att man använder temperaturbeständiga kablar även vid en omgivande temperatur under +100°C.

ÖLFLEX® HEAT 125/HEAT 145

Temperaturbeständiga kablar med isolation och mantel av tvärbunden (XLPO – crosslinked) polyolefin. Det innebär att kablarna efter extrudering bestrålas eller behandlas kemiskt, vilket resulterar i en tvärbindning mellan molekylerna som ger en rad goda egenskaper, där en av dem är temperaturbeständighet.

 

De värmebeständiga kablarna är halogenfria, har bra brandspridningsegenskaper och klarar +125°C (kortvarigt +145° C). Hög smältpunkt gör att kabeln klarar att ligga mot varma ytor. Det finns även en EMC-skärmad variant av mångledaren.

 

Användningsområden

Exempel på vanliga applikationer:

 • Intern ledningsdragning i apparatskåp
 • Frekvensomriktare
 • Motorer
 • Belysning
 • Armaturer
 • Ugnar

ÖLFLEX® HEAT 180

Temperaturbeständiga kablar med isolation och mantel av silikon, som klarar en kontinuerlig temperatur på +180 °C. Eftersom silikon är ett mjukt gummiliknande material som kan vara känsligt för mekanisk påverkan, rekommenderar vi våra EWKF-varianter med hårdare silikon eller silikonkabel med stålarmering. Ledarna är förtenta för att skydda mot oxidering. Vi erbjuder även EMC-skärmade varianter.

 

Användningsområden

Exempel på vanliga applikationer:

 • Belysning
 • Keramik-, cement-, stål- och järnindustri
 • Torkar
 • Bastu och solarium
 • Ugnsutrustningar

ÖLFLEX® HEAT 205/HEAT 260

Temperaturbeständiga kablar med isolation av flourpolymerer (FEP, PTFE), vanligen kallad Teflonkabel, är kablar som klarar en kontinuerlig temperatur på upp till 260 °C.

 

Flourpolymerer har, förutom värmebeständighet, extremt bra dielektriska och kemiska egenskaper. Det innebär tunna isoleringar och utmärkt motståndskraft mot det mesta, till exempel syror, bränsle och lacker. Nackdelen är att materialet är relativt stelt. Ledarna är förtenta eller förnicklade för att skydda mot oxidering. Kabeln finns även i EMC-skärmade varianter.

 

Användningsområden

Exempel på vanliga applikationer:

 • Ugnar
 • Gjuterier
 • Kemisk industri
 • Lackeringsutrustning
 • Element
 • Motorer
 • Plastmaskiner

ÖLFLEX® HEAT 350/HEAT 1565

Temperaturbeständiga kablar med isolation av impregnerat glasfibermaterial som kortvarigt klarar 350-400°C. ÖLFLEX HEAT 1565 klarar kortvarigt hela +1565°C tack var en extra förstärkning av MICA-tape. Ledarna är förnicklade för att skydda mot oxidering.

 

Användningsområden

Exempel på vanliga applikationer:

 • Stål-, järn- och aluminiumindustri
 • Raffinaderier
 • Ugnar
 • Gjuterier
 • Glasbruk