Webshop

Magnus och Anders tar fram lösningarna

Kundanpassade kablage, bearbetade kapslingar och dressade släpkedjor

Magnus och Anders tar fram lösningarna

Hur går det till när en förfrågan på en kundanpassad lösning kommer in till oss? Vilka är det som tar emot uppdraget och hur tas det om hand? Vi tog ett snack med våra två Application Engineers Magnus och Anders!

Att erbjuda färdiga, kundanpassade lösningar i stället för enskilda komponenter är ett ständigt växande område på LAPP. Området kallas ÖLFLEX® CONNECT och här ingår kablage, spiralkabel, bearbetade kapslingar och dressade släpkedjor – allt enligt våra kunders behov och önskemål.

Magnus Eriksson och Anders Åkerman har jobbat ihop som ett team i tre år, men de har arbetat på LAPP Miltronic längre än så – bra mycket längre i Magnus fall, som började på företaget för hela 24 år sedan! Då som innesäljare, och därefter som produktspecialist och på sales support-avdelningen.

Anders började för sex år sedan på kundservice och gick sedan, precis som Magnus, vidare till en roll som produktspecialist innan han övergick till sin nuvarande tjänst inom kundanpassningar.

De besitter med andra ord en hel del erfarenhet och expertis!


Kan ni beskriva vad rollen som Application Engineer innebär?

– Det är hos oss alla förfrågningar och ärenden som inkluderar kundanpassningar hamnar i första skedet. Antingen kommer förfrågan in direkt från kunden till oss via mejl, eller så tar vi över ett ärende som först inkommit till kundservice i Sverige eller Danmark. Förfrågningar kan också komma via någon av våra säljare, då kan det kan till exempel vara en befintlig kund som tidigare köpt enskilda artiklar men som nu vill ta steget vidare till att köpa en färdig lösning, berättar Anders.

Magnus fortsätter:
– I våra kundanpassade lösningar ingår ofta komponenter från andra leverantörer, produkter som vi själva inte säljer vanligtvis, men som vi köper in på uppdrag av kunden för att inkludera i det färdiga kablaget eller i en bestyckad kapsling eller släpkedja. Därför är en stor del av mitt och Anders jobb att hitta rätt komponenter – både LAPP-produkter och externa produkter – som tillsammans bildar den optimala lösningen för kundens applikation.

– Därefter pratar vi med ansvarig på vår produktionsavdelning för att få fram en bearbetnings- och/eller monteringstid, och så sammanställer vi tid och priser i en produktionskalkyl, och lämnar sedan en offert till kunden, säger Anders.

Smidigt med ett enda artikelnummer

Om kunden tackar ja till offerten lägger Anders och Magnus upp hela den kundanpassade lösningen som ett unikt artikelnummer, vilket effektiviserar orderprocessen för kunden genom att slippa hantera varje komponent separat vid inköp.

Ibland går det snabbt från offertgodkännande till order – ibland tar det flera månader. Därför är Anders och Magnus noga med att dokumentera alla ritningar och instruktioner på ett systematiskt sätt, för att enkelt kunna ta vid när ordern kommer.

– När en order är lagd är mitt och Anders uppdrag klart och våra produktionsplanerare Sara och Susanne tar över. Men ibland, om det till exempel gått lång tid från offertgodkännande till order, kan det hända att en av de externa komponenterna som vi ska köpa in inte längre finns tillgänglig. Då får jag och Anders ta vid igen och leta upp en ersättande produkt, förklarar Magnus.

Flexibiliteten är vår styrka

Vad anser ni är våra styrkor på vår produktionsavdelning här på LAPP Miltronic i Nyköping?

– Helt klart är det vår flexibilitet, svarar Magnus. Små serier är inga problem för oss – vi kan till och med ta fram ett enda exemplar av en lösning om det är så kundens behov ser ut. Det tror jag är ganska unikt! När det gäller väldigt komplexa och avancerade kablage och mycket stora volymer, samarbetar vi med produktionsavdelningarna på LAPP i Finland och Polen, där de är specialiserade på att hantera den typen av uppdrag. Det gör att vi kan fortsätta att vara flexibla här i Nyköping och hjälpa såväl små som stora kunder.

– Vi har de senaste åren investerat i många nya maskiner, allt från kapmaskin och spiraliseringsutrustning till nya CNC-maskiner. Vi har en väldigt fräsch och modern maskinpark, fyller Anders i.

Hur ser ni på framtiden inom systemlösningar?

– Det är ingen tvekan om att systemlösningar kommer att fortsätta att växa. Många företag behöver spara resurser och det gör man genom att fokusera på sin kärnverksamhet och lämna bort de bitar som man inte är expert på själv. Hos oss har vi de rätta verktygen och maskinerna som gör att arbetet blir mer effektivt, och kunder sparar tid genom att få en färdig, kvalitetssäkrad lösning levererad.

Slutligen – vad är den största utmaningen i er roll, och när har ni roligast på jobbet?

– Den största utmaningen är att hitta de rätta produkterna som ska ingå i ett kablage – ibland efterfrågar kunden till exempel en gammal kontakt som inte längre går att få tag på. Vi försöker då att översätta komponenten till en produkt i vårt sortiment och ofta går det, men ibland kanske kunden till och med behöver byta ut den mötande kontakten i sin applikation för att det de söker helt enkelt finns längre, förklarar Magnus.

 – Men det är också det här som är det roligaste med vårt jobb! Att uppdragen är så varierande och oförutsedda, och att utgångspunkten i en förfrågan kan vara allt från en helt färdig ritning till en bild på en maskin där vi måste forska i vad som efterfrågas, fortsätter Anders.
– Det är också väldigt kul och intressant att få ta del av vad våra lösningar sitter i för applikationer, allt från gruvmaskiner till containerlyftar, avslutar de.

> Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

ÖLFLEX® CONNECT – systemlösningar enligt dina önskemål

Vi kan hjälpa dig med:

  • Färdigställda kablage
  • Bearbetade och bestyckade kapslingar
  • Spiraliserad kabel
  • Servokablage
  • Kompletta släpkedjor bestyckade med kabel, slang och anslutningsdon.