Webshop

Solcellspark för produktion av vätgas

Grön vätgas för bussar och tåg är vägen till klimatneutralitet

Solcellspark för produktion av grön vätgas till bussar och tåg

Energiomställning i praktiken: En av de största solcellsparkerna i Tyskland togs i bruk i september 2022. Parken är byggd för produktion av vätgas till bussar och tåg, och LAPP har under bygget levererat hundratals kilometer kabel till anläggningen.

Klimatneutral till 2035

Regionen Düren i Nordrhein-Westfalen i Tyskland vill bli klimatneutral till 2035. För att uppnå det ska bussar och tåg köras på vätgas. Men klimatneutralt blir det bara om elektriciteten till elektrolysören kommer från förnybara källor. Solcellsparken Merscher Höhe i Jülich, som är en av de största i Tyskland, används för det ändamålet. Ungefär 17 000 solcellsmoduler på en yta av 9,5 hektar genererar 9,2 megawatt och producerar 9,7 gigawattimmar per år.

Med elektriciteten från solcellsparken kan 170 ton vätgas framställas årligen. Med tiden ska upp till 20 tåg och 170 bussar kunna köra på den. I framtiden kan vätgasen också användas som energikälla i Brainergys företags- och innovationspark. Några företag som önskar etablera sig där har redan anmält sitt intresse av den syrgas som är en biprodukt till elektrolysprocessen. Dessutom kommer spillvärmen från vätgasproduktionen att tillföras ett lågenergetiskt nätverk i Brainergy Park och användas för att värma upp fastigheter.

Brainergy Park Jülich

Byggarbetena i industriområdet startade i mars 2021, och när de är klara kommer det att omfatta 52 hektar. De tre partnerkommunerna till Jülich, Niederzier och Titz, vill locka till sig innovativa företag hit. Sju hektar är reserverade för verksamheter som gäller ny energi och energiomställning. Den centrala byggnaden – Brainergy Hub – kommer att fungera som ett demonstrationsområde för lovande tekniker för energi, uppvärmning, kylning och vätgas.

Specialfundament

Solcellspark för produktion av ekologisk vätgas till bussar och tåg

Solcellsparken har utvecklats, finansierats och byggts av F&S Solar Service GmbH. Trots att det finns årtionden av erfarenhet var Jülich-projektet en utmaning. För det första är detta det första projektet av den här storleken där elektriciteten från solcellsparken leds via en direkt kabelanslutning till vätgasproduktionen. För det andra användes 7 000 specialtillverkade skruvförankringar för att montera stativen till modulerna. Det beror på att det inom området, som tills helt nyligen användes för radiomaster, misstänks finnas krigsmaterial med risk för explosion. Fundamenten skruvades ungefär en och en halv meter djupt i marken med fjärrmanövrering på säkert avstånd.

Kablarna till solcellsparken kommer från LAPP och innehåller över 200 kilometer strängkabel som kopplar samman modulerna. Från 29 ställverk går 21 kilometer likströmskabel till växelriktarna. Överföringen till mellanspänningsnätet sker via 5,5 kilometer växelströmskabel. Från LAPP kommer också 3,5 kilometer fiberkabel för övervakning av växelriktarna och för dataöverföring från väderstationen.

I tid till byggarbetsplatsen

– Vi har mycket goda erfarenheter av LAPP, därför använder vi dessa kablar i alla våra solcellsparker världen över. Det finns inte många tillverkare som över huvudtaget kan leverera så stora mängder kabel, lovordar Jens Brücken, Technical Managing Director på F&S Solar Service GmbH.

För F&S Solar är solcellsparken Merscher Höhe i Jülich bara startskottet för kommande projekt att generera vätgas med solcellsenergi. Kablarna till dessa projekt kommer också att beställas från LAPP.
– Vi sätter värde på att få allt från en källa, avslutar Jens Brücken.

Djur som gräsklippare

Solcellspark för produktion av ekologisk vätgas till bussar och tåg

Djurvärlden väntas också vinna på solcellsparken Merscher Höhe. Det har kommit förfrågningar från fåruppfödare, som skulle vilja låta sina djur beta mellan solcellsmodulerna. Det är en vinst för båda parter; parken är inhägnad, fåren har tillgång till frodigt gräs och moduler ger skugga på sommaren – och parkoperatören sparar pengar på gräsklippning och gödsling. Det finns redan positiva erfarenheter från andra håll med betande grisar.

Även vilda djur känner sig som hemma, till exempel markhäckande fåglar som häckar under modulerna, och ödlor för vilka man har byggt speciella stenhögar. Man planerar också att ställa upp bikupor på Merscher Höhe.