Brandresistent kabel

Brandresistent kabel är designad för att klara elektrisk funktion en viss tid vid brand, och används ofta för att försörja viktiga funktioner i anläggningar som utgångsskyltar, hissar, brandgasfläktar mm.

Fördelar

  • Klarar elektrisk funktion en längre tid vid brand
  • Halogenfria
  • Självslocknande
  • Lågrökande
  • EMC-skärmade alternativ på förfrågan

Klarar funktion vid brand i tre timmar

Kablarna har mycket goda brandegenskaper; halogenfrihet, avger inga korrosiva gaser, är lågrökande och självslocknande. Brandresistensen uppnås framförallt av att ledarna lindas med så kallad MICA-tape.

 

Kretssäkerheten testas och godkänns enligt europastandard IEC 60331-11, där en enskild kabel (FE 180) ska klara funktion vid brand i tre timmar. I de fall där kablarna ligger tillsammans på stege ska hela systemet klara funktion vid brand i 30-90 minuter enligt DIN/VDE 4102-12 (E30, E60, E90). Våra brandresistenta kablar har orange mantel.

 

Mot förfrågan kan vi även erbjuda brandresistent kabel som är marint klassad enligt ABS, Lloyds, DNV mm.

Exempel på våra populäraste brandresistenta kablar:

  • BETAflam® NHXH FE180/E30 – 1KV konventionell kabel
  • BETAflam® NHXCH FE180/E30 – 1KV med koncentrisk jordledare
  • BETAflam® JE-H(St)H…Bd FE180/E30-90 – partvinnad, skärmad datakabel

Förläggning

Flexibla kablar får förläggas på kabelstegar på och kring maskiner, i kanaler och rör samt klamras på maskiner.