Webshop

Massimport av artiklar

Import av upp till 100 artiklar i kundvagnen

Nu kan du enkelt lägga in upp till 100 artikelnummer direkt i kundvagnen i vår webshop. Klicka på knappen bredvid inmatningsfältet i kundvagnen, och mata in dina artikelnummer enligt följande:

Massimport av artiklar

För kabel: Artikelnummer;kvantitet;kabellängd;YYYYMMDD
För övriga produkter: Artikelnummer;kvantitet;YYYYMMDD
(separera värden med semikolon)

Klicka på enter för att ange nästa artikel (orderrad).

Exempel på alla format:

0010004;10;50;20190220 - Tio 50-meterslängder av kabel 0010004 skall levereras den 20:de februari 2019
83090831;1;30 - En 30-meters längd av kabel 83090831
53111000;65 - 65 förskruvningar
00104023 - Kabel 00104023 (allt annat justeras i kundvagnen i steg 1)

OBS! Artikelnummer är obligatoriskt, övriga värden är valfria.
Klicka på knappen "Fortsätt" för att importera.

Tips för dig som jobbar i ett inköpssystem

Alternativ 1 - massimportera artiklar

  1. Öppna din order i Excel, kopiera hela kolumnen med artikelnummer på produkterna du vill beställa
  2. Klistra in i inmatningsraden, klicka på ”Fortsätt”
  3. Justera antal och längder och fortsätt som vanligt med din beställning.

Alternativ 2 - massimportera artiklar med kvantitet, längd och önskat leveransdatum

  1. Öppna din order i Excel, behåll endast kolumner med artikelnummer-antal-längd-leveransdatum.
  2. ”Spara som” CSV (kommaavgränsad) - din originalorder förblir oförändrad
  3. Gå till den nya .csv-filen, högerklicka och öppna med Anteckningar eller Notepad
  4. Markera allt med Ctrl+A, kopiera med Ctrl+C
  5. Logga in på lapp.se, fortsätt till kundvagnen
  6. Klicka på "Massimportera" - andra knappen vid inmatningsraden, klistra in allt med Ctrl+V och klicka på "Fortsätt".

Klart! Nu finns alla artiklar i kundvagnen och du kan fortsätta som vanligt med din beställning. Spara gärna som ordermall för att kunna lägga liknande beställningar i framtiden snabbt och smidigt.