Webshop

Nya produktnamn ÖLFLEX 140/140 CY och ÖLFLEX 550 P

Kabel i standardlängder

Nya benämningar från och med 1 oktober 2022

Vi byter namn på våra kablar ÖLFLEX® 140, ÖLFLEX® 140 CY samt ÖLFLEX® 550 P till endast den harmoniserade benämningen. Förändringen gäller från och med den 1 oktober 2022. Kablarnas egenskaper är desamma som tidigare.

Tidigare benämningNy benämning
ÖLFLEX® 140H05VV5-F
ÖLFLEX® 140 CYH05VVC4V5-K
ÖLFLEX® 550 PH05BQ-F (0,75 mm2, 1 mm2), H07BQ-F (1,5mm2, 2,5 mm2)