Webshop

Familjen ROBUST fixar tvätten!

Kablar som klarar livsmedelsindustrins tuffa miljöer

Kablar som klarar klarar tuffa kemiska miljöer

Inom livsmedelsindustrin är noggrann rengöring av maskiner och utrustning helt avgörande för slutproduktens kvalitet. Metoderna är många och varierande, men har en sak gemensamt; de ställer extremt höga krav på kablarnas egenskaper.

Våra kunder som processar och förpackar livsmedel tillhör en kundgrupp som har högt ställda krav på kablar och kabeltillbehör, på grund av den extremt tuffa kemiska miljön.

Maskiner och transportband som utsätts för spill och stänk från livsmedel tvättas en till flera gånger per dag för att undvika bakterietillväxt och därmed eliminera risken för en undermålig slutprodukt.

Viktigt att välja rätt kabel

Rengöringen kan utföras med många olika metoder; rengöringsmedel av varierande styrka, hetvatten – ofta med ett högt tryck, vattenånga, isblästring eller till och med genom UV-strålning.

Detta ställer stora krav på att kablarnas yttermantel klarar den tuffa kemiska miljön. Det är därför av högsta vikt att man väljer rätt sorts kablar, för att förlänga deras livslängd och i största möjliga mån undvika akuta och kostsamma produktionsstopp.

Yttermantel med hög kemisk resistens

LAPP har sedan flera år utvecklat en produktfamilj som vi gett namnet ROBUST. Kablarna är mekaniskt starka, men ordet ”robust” syftar här i första hand på den extremt höga kemiska beständigheten. Yttermanteln på dessa kablar är av en speciell TPE-blandning som har en högre kemisk resistens jämfört med PVC- och PUR-material.

Det som utmärker ROBUST-familjen är mycket god resistens mot:

  • Varmt och kallt vatten inkl. vattenånga
  • Kyla – klarar flexibel användning ner till -40°C
  • Marknadens vanligaste rengöringsmedel
  • Vegetabiliska och animaliska oljor
  • Ammoniak, biogaser och lut
  • UV-ljus

ROBUST-familjen har utökats under åren, och består nu av följande medlemmar:


Klicka på respektive produkt för tekniska data och beställning.

Du är också välkommen att kontakta oss för support!