Webshop

OpEdge-8D – Industriell Edge Gateway-enhet

En revolution inom Operational Edge Computing

OpEdge-8D industriell Edge Gateway-enhet

OpEdge-8D-gateway från Hirschmann hjälper företag att överbrygga IT-OT-klyftan genom att stärka sina industriella infrastrukturer och därigenom uppnå sina mål för Industrial Internet of Things (IIoT).

I takt med ökningen av anslutna enheter och framväxten av IIoT, har företagen idag ett överflöd av tillgängliga data. Men många är illa rustade att hantera dessa stora datamängder och analysera dem för att skapa värdefulla, användbara insikter.

Med OpEdge-8D kan du dra nytta av fördelarna med kantdatorsystem* (edge computing) i din lokala automationsinfrastruktur. OpEdge-8D hjälper till att tackla utmaningen med att göra datan mer användbar. Med enheten kan applikationer köras lokalt, vilket gör den resulterande datan mer lättillgänglig för teknikerna på fältet.

Enheten har en Edge Runtime-miljö för drift av användarapplikationer som integreras i den molnbaserade Belden Horizon™-plattformen för enhetshantering och applikationsorkestrering. Det gör att användare enkelt kan implementera, installera och integrera med olika industriapplikationer – oavsett leverantör – vilket ger meningsfulla resultat lokalt i nätverket, med ökad effektivitet och maximerad drifttid.

Med de säkra fjärråtkomstfunktionerna kan användarna dessutom förvissa sig om att länken till molnet är skyddad mot ökande och avancerade cybersäkerhetshot.

Fördelar

 • Överbrygga IT-OT-klyftan med OpEdge™-enheter som utnyttjar de senaste IT-teknikerna för att ge en säker, tillförlitlig och skalbar lösning för anslutning av IT- och OT-system.
 • Få användbar information genom att samla in och bearbeta data genom applikationer driftsatta på enhetens Edge Runtime.
 • Hantera driftsättningar i stor skala på ett säkert sätt med den molnbaserade Belden Horizon™-plattformen, där du får inbyggd enhetshantering, applikationsorkestrering och säkra fjärråtkomstfunktioner.

Huvudfunktioner

 • Konstruktion i industriklass för DIN-skenmontering med konvektionskylt metallhölje
 • Processor: Intel Atom E3950 @1,6 GHz
 • Minne: DDR3L 8 GB
 • Lagring: 64 GB SSD
 • Ethernet-portar: 5 st. GbE RJ45-portar + 2 st. GbE SFP-portar
 • USB-/serieportar: 2 st. USB 3.0-portar + 2 st. DB9-portar för RS-232-protokoll
 • Driftstemperaturområde: -40°C till +70°C
 • Edge Runtime-miljö för containrar och virtuella maskiner
 • Säker fjärråtkomst för en skyddad fjärruppkoppling till molnet
 • Integrerad med den molnbaserade Belden Horizon™-konsolen för enhetshantering och applikationsorkestrering.

Applikationer och branscher

OpEdge-8D passar perfekt för företag som vill förena IT- och OT-data – från sensorn till molnet. Dessa industriella kant-gateways är utformade för stora, komplexa industriella nätverk med ett växande antal anslutna enheter, och har även funktioner för integrerad datalagring och säker fjärråtkomst. OpEdge-8D kan använda i alla industriella miljöer som tillverkning, energi, transport och maskinbyggnad.

*Vad innebär begreppet Kantdatorsystem / Edge Computing?

Kantdatorsystem (edge computing) bygger på principen att vissa beräkningar bör göras av utrustning i nätverkets utkant, inte centralt i servrar som nås genom ett nätverk. Data bör bearbetas där de skapas eller samlas in, vid sensorer, maskiner eller annan utrustning. Detta kan göras med anslutna datorer eller av program i inbyggda kretsar. Resultatet skickas sedan dit där det ska användas. En motivering för detta är att datakommunikation i samband med beräkningar ofta tar mer resurser i anspråk än själva beräkningarna, särskilt om data skickas fram och tillbaka under beräkningen.