Webshop

Vårt Compliance Management System

Syftet med ett CMS (system för efterlevnadshantering) är att förebygga felaktigt beteende och att främja beteenden som överensstämmer med våra regler.

LAPP har ett Compliance Management System (CMS) som används i LAPP Holding SE och koncernbolagen runt om i världen. Syftet med CMS är att förebygga missförhållanden på LAPP och att främja uppförande som överensstämmer med reglerna. Vi har därför implementerat en rad strukturer, åtgärder och processer för att öka medvetenheten om efterlevnadsrelaterade frågor bland våra chefer och anställda i den dagliga verksamheten.

Vårt CMS består av sju element som bygger på varandra:

cms-content-lapp
  • Värderingar inom efterlevnad
  • Mål inom efterlevnad
  • Organisation inom efterlevnad
  • Risker inom efterlevnad
  • Efterlevnadsprogram
  • Kommunikation och utbildning inom efterlevnad
  • Övervakning och förbättring av efterlevnad
Compliance Management System på LAPP