Webshop

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Halogenfri enkelledare med en av marknadens bästa CPR-klasser

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC – Halogenfri enkelledare med en av marknadens bästa CPR-klasser

Vårt senaste tillskott inom ÖLFLEX®-familjen är ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC – en halogenfri, flexibel och mantlad enkelledare. På vår svenska marknad kan den här typen av kabel också benämnas RQQ, S1Z1ZZ1-K eller RZ1-K.

Halogenfria material med hög flambeständighet reducerar risken för brandspridning, hög rökdensitet och giftiga gaser vid händelse av brand. Därför är det extra viktigt att använda halogenfria kablar på platser där människor och djur vistas, samt där värdefull egendom kan utsättas för stor brandrisk.

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC har utmärkta brandegenskaper och en av marknadens bästa CPR-klasser (CCa-s1a-d2-a1), vilket gör att den är godkänd för installation i alla typer av utrymmen i byggnader i Sverige och övriga Europa.

Kabeln är UV-beständig får därmed förläggas öppet utan krav på kabelskydd på exempelvis kabelstegar, både inom- och utomhus. Den har en märkspänning på 1 kV och finns tillgänglig i dimensioner från 1 x 16 mm2 upp till 1 x 240 mm2.

Tack vare sin slimmande design, är ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC optimal för platsbesparande och kostnadseffektiv installation.

Egenskaper

  • CPR-klass CCa-s1a-d2-a1
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1 (mängd halogen syra i gasform)
  • Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396