Webshop

Frysbehållare för covid-19-vaccin

Extrema temperaturer vad gäller både värme och kyla

Kablar från LAPP används i frysbehållare för covid-19-vaccin

Hur distribuerar man miljontals vaccindoser när de måste lagras i -70°C? Experterna på L&R Kältetechnik i Sundern, Tyskland har svaret: I fraktcontainrar fullt utrustade med teknik för kylning och strömförsörjning – och med kablar från LAPP.

I december påbörjades vaccinationerna med det tyska bioteknikföretaget BioNTechs covid-19-vaccin som de tagit fram i samarbete med Pfizer. Glädjen dämpades dock något av nyheterna om att vaccinet måste lagras i -70°C och bara får förvaras i vanligt kylskåp precis före vaccinationen.

BioNTech levererar vaccinet i kartonger som fungerar som stora termosar och garanterar att innehållet hålls nedfryst i flera dagar. Men hur kan logistikföretag göra om de behöver frakta vaccinet via flyg eller båt, där transporten tar längre tid?
– Så snart problemet blev känt bestämde vi oss för att ta fram en mobil och fristående lösning, säger Christoph Wiemer, ansvarig för försäljning av specialsystem på L&R Kältetechnik. Företaget, som är baserat i Sundern i Tyskland och har 150 anställda, bygger kylsystem inklusive maskinkylning med kallvatten samt specialsystem för extremt låga temperaturer för den kemiska och farmaceutiska industrin.

Plats för 3,5 miljoner vaccindoser

Inuti en fryscontainer.

Inuti en fryscontainer.

L&R kom på idén att ta en konventionell fraktcontainer med en längd på 6 eller 12 meter och installera en fryskammare med kylning och en fristående nödströmsförsörjning via en dieselgenerator eller med hjälp av flytande kväve. Dessutom utrustades den med ett reservsystem om något skulle gå fel.

En 12 meter lång standardcontainer rymmer en 40 kubikmeter stor fryskammare med en temperatur på -80°C och en förkammare som håller -20°C, vilken fungerar som en luftsluss. Lagringsdelen beräknas ha kapacitet för upp till 3,5 miljoner vaccindoser. Beroende på storlek och utrustning hamnar kostnaden för en sådan här container mellan 150 000 och 300 000 euro. Priset är dock lägre än det låter. När det gäller så här låga temperaturer måste transportföretagen normalt sett använda dussintals laboratoriefrysskåp, som inte bara är dyra utan också kräver avsevärt mer ström och utrymme.

Enligt Wiemer väckte tillkännagivandet stor uppmärksamhet, särskilt i Ryssland och Japan.
– Vi räknar med att vi kommer att sälja upp till 70 behållare under 2021, berättar han.

Använder endast LAPP-kablar

I 20 år har L&R Kältetechnik uteslutande använt LAPP-kablar.

Kablarna utsätts för både extrem värme och kyla.

I 20 år har L&R Kältetechnik uteslutande använt LAPP-kablar.
– Service, leveranstid, kvalitet och priser – allt passar oss och vi är mycket nöjda, säger Wiemer.

Kablarna måste tåla en hel del i frysbehållarna, eftersom de utsätts för extrema temperaturer vad gäller både värme och kyla. Till exempel flödar köldmediet genom förångaren i en temperatur på -90°. Värmen skingras med hjälp av fläktar. För att förhindra elmotorerna från att frysa, värms lagren upp. De två kompressorerna har en effekt på 20 kW var, och strömstyrkor på 40 A leds genom ÖLFLEX® CLASSIC 110. Direkt på dieselgeneratorn kan temperaturen stiga till över 100°C – plusgrader vill säga. I det fryskalla lagringsutrymmet, där det kan vara så kallt som -100°C på vissa ställen, installeras ÖLFLEX® HEAT-kablar med PTFE-hölje.

Elfel kan kosta liv

Inuti en fryscontainer.

Inuti en fryscontainer.

Utöver strömkablarna i kylsystemet innehåller behållaren också kablar för signalöverföring, till exempel från temperaturgivaren som styr frekvensomvandlaren och därmed även kompressorn. Dessutom kan operatören ansluta en datakabel till kontrollskåpet via ett kundgränssnitt.

Det finns också vissa kablar som inte används för kylning utan för uppvärmning. I vaccinlagret måste LED-lamporna värmas eftersom de annars skulle gå sönder. Och gummilisten på dörren mellan låset och lagringskammaren skulle omedelbart frysa fast, vilket snabbt kan utsätta en instängd person för livsfara. Därför finns det uppvärmning i dörrkarmen, samt dörrkontakter för att övervaka när någon går in i kammaren. Personer som befinner sig inne i lågtemperatursektionen av behållaren måste regelbundet trycka på en knapp. Om det inte kommer någon signal kan personen ha förlorat medvetandet, och ett alarm utlöses.

Eventuella elfel kan kosta liv, och därför tar L&R Kältetechnik det säkra före det osäkra och använder kablar från LAPP.
– I våra offerter specificerar vi inte bara kablarnas egenskaper utan också att vi använder ÖLFLEX®-kablar från LAPP och vilken typ, betonar Christoph Wiemer. Det gör stor skillnad för våra kunder.