Webshop

Planering & support

Planering och support

Bra planering är grunden för en effektiv verksamhet, men med dagens snabba förändringar och teknikutveckling kan din kontakt med LAPP verkligen löna sig.

 

LAPP har kunskap om nya tekniska komponenter, regelverk och branschspecifika önskemål.

Stöd i din planeringsprocess för kabel och elkomponenter genom professionell rådgivning samt noggranna och exakta upphandlingsspecifikationer.

Bred erfarenhet av branschkrav

Vi stödjer din planeringsprocess för kabel och elkomponeneter genom att erbjuda professionell rådgivning samt omfattande och tydliga upphandlingsspecifikationer. Supporten grundar sig på en bred erfarenhet av kraven för alla branscher som omfattar våra produktområden.

 

Att installera en produkt som är undermålig, felaktig eller inte följer gällande lagar och normer kan leda till produktionsstopp eller till och med ett totalt misslyckande. Det kan krävas komplexa och kostsamma insatser för att åtgärda problemen, för att inte tala om skadade kundrelationer.

Konsultera oss i ett tidigt skede

Konsultera våra produktchefer tidigt i planeringsskedet och dra nytta av det stöd som vår kunskap och erfarenhet ger. Utöver personlig service erbjuder vi även en mängd tekniskt kvalificerade upphandlingsverktyg, exempelvis eCAD-lösningar, för nedladdning.

 

Som planerare kan du fokusera på konceptuell design och planering som är relevant för ditt kärnområde. Kvalificerade upphandlingsspecifikationer av kabel och elkomponenter säkerställer perfekt planering och konstruktionsarbete.

 

Vi svarar gärna på dina frågor!