Webshop

Brandresistent kabel för branddetektering

FLAME-X950-serien – designad för snabb och smidig installation

FLAME-X950 HDGs och FLAME-X950 HDGsekwf - Brandresistent kabel för branddetektering

Brandresistenta kablar har hög säkerhet vid brand och används framförallt i miljöer med många människor. Vid en brand ska kablarna inte avge några farliga ämnen, och de ska behålla den elektriska funktionen tillräckligt länge för att byggnaden ska hinna utrymmas. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av brandresistenta kablar med ledare av både koppar och glasfiber.

En brandresistent kabel har en rad egenskaper som ska bidra till hög säkerhet vid brand, förutom att den garanterar den elektriska funktionen en längre tid. Den ska inte avge halogener – som även i små doser är dödligt – och som bland annat bildas när en PVC-kabel brinner. Dessutom ska en brandresistent kabel varken avge saltsyra eller kraftig rök, och ska självslockna snabbt vid brand eller kortslutning.

Våra kablar inom FLAME-X950-serien är designade för snabb och smidig installation. Kablarna har en slimmad diameter och är mycket lätta att skala och ansluta.

FLAME-X950 HDGs 2x1 mm2 är primärt avsedd för att sammankoppla branddetektorer, och klarar brand i 90-180 minuter beroende på mekanisk påverkan.

FLAME-X950 HDGsekwf har en EMC-skärmning i form av en aluminiumfolie. Den finns med 2-4 isolerade ledare i area 1,5 mm2 eller 2,5 mm2. Alltid med en oisolerad jordledare med samma area som övriga ledare. Jordledaren har även galvanisk kontakt med Al-folien, som därmed automatiskt jordas. Dessa kablar är optimala i brandlarmsystem, nödbelysningar samt övriga larmsystem.

Prestanda FLAME-X950-serien:

 • Brandresistens enligt:
  FE180 enligt IEC 60331 (750°C, 180 min)
  PH90 enligt EN 50200
  BS 6387 kategori C (950°C, 180 min)
 • Kategori W – resistans mot eld med vatten (15 min, +650°C) plus 15 minuter med vattenspray
  Kategori Z – resistans mot mekanisk chock (15 min, +950°C)
 • Brandspridning IEC 60332-3-22 kategori A
 • Rökutveckling enligt DIN EN BS IEC 61034-2
 • Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
 • Ledare av solid koppar
 • Ledarisolering av halogenfri, tvärbunden och brandresistent silikonblandning
 • Skärm av Al-folie med utsida av polyesterlaminat (HDGsekwf)
 • Yttermantel av halogenfri blandning.

Beställ gärna hos din grossist!

FLAME-X950-serien är e-nummersatt och kan med fördel köpas via landets ledande elgrossister.