Webshop

IO-Link

Digitalisera information ända ut på sensor/aktornivå!

IO-Link

IO-Link är ett fältbussoberoende kommunikationsprotokoll som cykliskt överför processdata och ”vid behov”-orienterad parameteriserings- och diagnostikdata från sensorer och aktorer via punkt-till-punkt-kommunikation.

IO-Link

IO-Link är ett seriellt digitalt kommunikationsprotokoll avsett att användas inom automation. Det ansluter sensor/aktorer till en PLC (Programmable Logic Controller). Man kan säga att IO-Link gör det möjligt att digitalisera information ända ut på sensor/aktornivå.

IO-link defineras av standarden IEC 61131-9. Där det tidigare bara var möjligt att sända binärt (on/off) eller via analoga signaler, kan man nu läsa av status från en sensor/aktor och sända ut ny parameterdata som lagras i sensorn. IO-Link är därmed inte ännu en fältbuss, utan en punk-till-punkt-kommunikation mellan en IO-Link-enhet och en IO-Link-master.

Punkt-till-punkt-kommunikationen använder en oskärmad standardgivarkabel med tre ledare, där en ledare används för kommunikation, en för matning och en som potential referens. Vidare finns det två typer av portar, klassade A och B, där B-klassportar är till för aktorer som kräver än extra strömmatning. Vid användandet av B-klassportar adderar man därmed två ledare och använder en standardgivarkabel med fem ledare istället för tre.

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop