Webshop

TOSIBOX® – frågor och svar gällande säkerheten

Vad gör TOSIBOX® så säkert? Svaren på frågorna du undrar över!

TOSIBOX® – frågor och svar om säkerheten

Vad gör TOSIBOX® så säkert?

Säkerhet granskad av tredje part
Informationssäkerheten för Tosibox produkter, tjänster och verksamhet granskas officiellt. Säkerhetsrevisionen genomfördes av ett globalt oberoende företag enligt ISAE3000 Assurance Standard och kontrollerna och innehållet i revisionen baserades på ISO 27001:2013-standarden och OpenSAMM Software Assurance Maturity Mode.

Säkerhet genom design
Tosibox produkter följer en rad grundläggande principer som resulterar i en överlägsen säkerhetsnivå, såsom:

 • Unik fysisk matchning: ”Trust based on physical matching”
 • Tvåvägsautentisiering: Något du har – TOSIBOX® Key, och något du vet – ett lösenord.

> Ladda ner PDF för detaljerad information

Hur fungerar TOSIBOX®-tekniken?

Videon nedan förklarar grunden för TOSIBOX®-tekniken, matchning av TOSIBOX®-enheter och hur anslutningen etableras. Följande punkter tas upp i videon:

 1. Fysisk matchning
  a. Den fysiska matchningen börjar med att nyckeln placeras i routerns (Lock) USB-port
  b. Under denna process utbyts säkerhetscertifikat (och publika nycklar) mellan enheterna
  c. Detta unika ”partnerskap” är basen för all framtida kommunikation.
 2. Etablera anslutning
  a. Nyckel (Key) och router (Lock) registreras i den distribuerade MatchMaker-servicen. Anslutningen mellan MatchMaker och TOSIBOX®-enheter krypteras via TLS och legitimerar sig via certifikat och KPI
  b. Nyckeln begär en anslutning till routern
  c. VPN-tunneln är ömsesidigt legitimerad via certifikat och KPI
  d. VPN-tunnel upprättas mellan TOSIBOX®-enheter. Anslutningen är ”end to end”-säkrad och krypterad. Kryptering/dekryptering sker vid endast vid dessa ”ändpunkter”.

Distribuerad MatchMaker
Nyckelfunktionerna och egenskaperna hos den distribuerade MatchMakern är:

 • Behövs för att hitta enheterna
 • Hjälper till att etablera VPN-tunneln
 • Behövs inte efter att VPN-tunneln är etablerad
 • Distribueras via ett antal olika datacenters i olika länder
 • ”Fault-tolerant” och konstant uppbackad
 • Övervakas 24/7 av Tosibox Oy.

> Ladda ner PDF för detaljerad information

Är det säkert att installera TOSIBOX®-enheter i mitt företags nätverk?

Ja, det är helt säkert att installera en TOSIBOX®-router i ett befintligt företags- eller produktionsnätverk. TOSIBOX® tillåter fjärråtkomst till de utvalda enheterna i nätverket med helt säkra anslutningar. Routern accepterar endast fjärranslutningar från auktoriserade TOSIBOX®-enheter såsom USB-nycklar och/eller mobila klienter, och all information som överförs via internet är starkt krypterad.

> Här ser du de olika installationsmetoderna

Varför bör jag alltid uppdatera till den senaste programvaran?

Att alltid ha den senaste versionen installerad garanterar att din TOSIBOX®-lösning är ”up to date”.

 • Minska kostnader och öka produktiviteten: När din programvara körs med optimal hastighet och prestanda gör det dina anställdas arbete smidigare. Genom att säkerställa programuppdateringar kan processen till och med effektivisera dina anställda. Spara pengar genom att uppdatera till den senaste programversionen!
 • Maximera din datasäkerhet: Med programuppdateringar kommer regelbundna säkerhetsförbättringar. Missa inte detta!
 • Säkerställ bästa användarupplevelsen: Tosibox strävar hela tiden efter att förbättra produkterna. Programuppdateringarna kommer med alla de senaste funktionerna, förbättringarna och buggfixarna.

För att inte missa att uppdatera dina TOSOBOX®-produkter rekommenderar vi att funktionen ”Uppdatera automatiskt” är på. Då kommer din router att söka efter uppdateringar regelbundet och installera dem automatiskt.

> TOSIBOX® Information Security Statement (PDF)