Webshop

Kabel med digitalt minne

Innovationer från LAPP futureLab

Innovationer från LAPP futureLab: Kabel med digitalt minne

Hur länkar man samman en fysisk kabel med digital data på bästa sätt? LAPP futureLab har genom en ny innovationsprocess – som främjar radikala innovationer – tagit fram två spännande lösningar.

En bit koppar och plast, ibland glasfiber – kablar är i grunden en väldigt ”analog” produkt. Men samtidigt samlar vi som tillverkare in en mängd information om våra produkter i digital form. Dessutom finns all data som genereras av kunden under användning. Hur man på ett så sömlöst sätt som möjligt länkar samman de analoga och digitala världarna är en fråga som branschen har tampats med länge. Vi på LAPP har tagit fram två spännande lösningar som hanterar olika aspekter av problemet: Digital kabelkod och molnmärkning.

Digital kabelkod: Kablar med en egen webbplats

kabel-med-digitalt-minne citat-1

När en kabel monteras eller installeras märks den ofta upp med en etikett av metall eller plast som fästs med buntband. Syftet är att det ska gå att identifiera kabelns funktion i systemet senare. Men informationen består normalt sett av bara några få siffror och bokstäver, och den är också statisk.

Med den digitala kabelkoden har vi skapat en lösning som berikar den knapphändiga informationen med ytterligare data som kan läggas till och modifieras när som helst. Varje etikett får en kod som leder till en webbplats när den skannas. På webbplatsen återfinns tillverkningsdata och testloggar, som i dagsläget skickas ut på papper. Användaren kan också lagra egen information, som till exempel produktionsdata, underhållsintervaller och kopplingsscheman. Varje kod har en separat webbplats.

Vilken kodtyp som är bäst lämpad för ändamålet beslutas i kommande utvecklingsfaser av konceptet. I den nuvarande testfasen används vanliga QR-koder, men det går även att använda numeriska koder eller RFID-taggar.

– Med den digitala kabelkoden kopplar vi samman obegränsad digital information med en fysisk produkt, säger dr Martin Dorner, ansvarig för teknik och innovation på LAPP.

Molnmärkning: Risken för fel elimineras

Hur kan kablagetillverkare som LAPP Systems ta reda på vilken information kunden vill ha på sin märkning? Tidigare var den vanligaste metoden för att utbyta data att använda Excel- eller PDF-filer, eller ibland till och med papperskopior. Montören överför datan manuellt och skriver ut märkningen – och hoppas att inga fel har inträffat längs vägen.

Molnmärkningen har istället ett digitalt gränssnitt där kunden anger datan – och risken för fel i samband med manuell överföring från kundens underlag elimineras. LAPP använder redan molnmärkning i vår kablagetillverkning, och nästa steg är att göra programvaran tillgänglig för andra. Affärsmodellen är just nu under utveckling.

Nytänkande kring innovationsprocessen

kabel-med-digitalt-minne citat-2

Den digital kabelkoden och molnmärkningen togs fram genom en ny innovationsprocess hos LAPP, som kallas Innovation for Future. Syftet med den är att främja radikala innovationer som aldrig skulle ha en chans i den traditionella stage gate-processen. Idéerna till de två koncepten fick innovatörerna på LAPP i samband med så kallade design thinking-workshops.

– Vi tittar på kundens problem och försöker hitta ovanliga lösningar. Den digitala kabelkoden och molnmärkningen är fortfarande i konceptfasen och vi har för närvarande diskussioner med potentiella användare för att få koncepten redo för serieproduktion, avslutar Martin Dorner.