Webshop

Prisrevidering fr o m 2023-11-01


 

Nyköping, 2023-09-27

Gäller endast för våra svenska kunder.

Bäste kund och samarbetspartner,

den 31 augusti aviserade vi, med anledning av den svenska kronans försvagning mot bland annat Euron, en justering av våra priser fr.o.m. 1 oktober 2023. Tyvärr har vi haft vissa utmaningar att få ut nya korrekta priser ur vårt ERP-system (SAP) efter en central uppdatering. 

Vi väljer därför att skjuta på justeringen från 1 oktober till 1 november för att du som kund ska hinna få nya prisunderlag. Vi beklagar givetvis för det extra arbete som denna datumändring kan skapa.

De tidigare kommunicerade justeringarna kvarstår oförändrade. För produkter som vi köper in i Euro och säljer i svenska kronor innebär det en justering med +9,5% och för kundanpassade artiklar och bearbetade kapslingar i egen regi en justering med +4,8%.

LAPP uppskattar dig som kund och samarbetspartner, ditt förtroende för oss är viktigt och vi ser fram emot vårt fortsatta framgångsrika samarbete.

Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Adjustment of our prices valid as of November 1, 2023


Nyköping, 2023-09-27

Applies only to our Swedish customers.

Dear Customer,

on August 31, due to the weakening of the Swedish krona against the Euro, we announced an adjustment of our prices from 1 October 2023. Unfortunately, we have had some challenges getting new correct prices out of our ERP system (SAP) after a central update.

We therefore choose to postpone the adjustment from 1 October to 1 November so that you as a customer will have time to receive new price documents. We apologize for the extra work this date change may create.

The previously communicated adjustments remain unchanged. For products that we buy in Euros and sell in Swedish kronor, this means an adjustment of +9.5% and for customized articles and processed enclosures in-house, an adjustment of +4.8%.

LAPP appreciates you as a customer and partner, your trust in us is important and we look forward to our continued successful collaboration.


Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com