Webshop

Industri 4.0: Två sidor av samma mynt

Så kan IT-proffs förbereda konvergens av IT och OT

Industri 4.0: Två sidor av samma mynt – Så kan IT-proffs förbereda konvergens av IT och OT

Att förena två olika arbetsmetoder är aldrig enkelt. Det kan bli en besvärlig process där man måste lämna sina bekvämlighetszoner och använda nya tänkesätt. Detta gäller även när IT ska integreras med OT (Operational Technology), vilket just nu sker med hög intensitet inom industri och tillverkning.

Så förändras IT

Så kan IT-proffs förbereda konvergens av IT och OT

För att bli en IT/OT-ledare behöver du främst fyra förmågor eller kompetenser. Har du dem kan du hjälpa OT-avdelningarna att använda insamlade produktionsdata för att minska kostnader, öka effektiviteten och fatta bättre beslut.

I årtionden har IT-världen fokuserat på Ethernet-nät, medan produktionsorienterade fabriker har arbetat separat, kopplade till en fältbuss. Dessa två typer av nätverk använde olika protokoll och hade olika syften – och ingen av de två nätverkstyperna ”kände till” (eller påverkades av) vad den andra nätverkstypen höll på med.

Den här strategin fungerade bra ett tag. IT-avdelningarna kunde koncentrera sig på kontorssäkerhet och åtkomst, medan OT-proffsen koncentrerade sig på produktionssäkerhet, tillförlitlighet, kvalitet och tillgänglighet. Men nu har Ethernet blivit en del av den industriella världen. Vad innebär det för ledande IT-företag? Vem ska ansvara för de konvergerade nätverken och dess funktion?

Även om vi inte har någon kristallkula för att skåda in i framtiden, vet vi att teknik och plattformar som används inom OT alltmer börjar likna dem som används inom IT. Det här kan bara betyda en sak; de personer som arbetar inom IT-området respektive OT-området – och som har olika utbildning, erfarenheter, expertis, kulturer och prioriteringar – måste samarbeta med varandra. Vi är övertygade om att sammanförandet av de två grupperna gör det nödvändigt att etablera en helt ny roll som förenar dem. Separata avdelningar och roller för IT respektive OT kommer snart att vara förlegat.

När IT och OT förenas kommer industrierna att behöva tillgång till personer som kan styra upp IT/OT-verksamheten och få den att fungera som en gemensam enhet. Är du redo att anta den utmaningen? Om du tar steget framåt för att driva på förändringen, etablerar du dig som framsynt teknikexpert och ökar därmed din organisations konkurrenskraft.

1. Förmåga att förstå funktioner och prioriteringar inom IT och OT

Så kan IT-proffs förbereda konvergens av IT och OT

Teknik, metoder och organisatoriska koncept som du tidigare har använt inom IT kan du dra nytta av för att konvergera IT och OT. Dina kunskaper kan användas för att etablera enhetlig kommunikation i konvergerade nätverk, skapa lämpliga säkerhetsnivåer, säkerställa dataåtkomst och förkorta stilleståndstider.

Även om du har befunnit dig i IT-branschen i åratal är det viktigt att kliva ut ur boxen för att ta reda på vad som är kännetecknande för OT och vilka behov som finns. För att fullt ut kunna integrera OT-system och infrastruktur till en centraliserad plattform krävs kunskaper om saker som IT-proffs inte vanligtvis sysslar med:

  • Automationsteknik
  • Miljöfaktorer (temperatur, kemikalieexponering osv.)
  • Intelligenta realtidssystem
  • Redundansprotokoll
  • Tillsynskrav
  • Fabriksgolvets system och infrastruktur.

Genom att förbättra dina operativa kunskaper får du också en bättre känsla för hur processer och branschen fungerar – så att du upptäcker hur IT kan hjälpa OT att bestämma hur och var ny teknik kan användas för att förbättra verksamheten.

2. Känsla för processer och rutiner

För att få med sig alla på båten i ett så tidigt skede som möjligt, är det viktigt att kunna utveckla tydliga rutiner, processer och protokoll. Dokumentationen bör innehålla förteckningar över eventuella orosmoment samt rutiner som fungerar för både IT och OT. Målet är att skapa enhetliga strukturer och processer. Dokumentationen kan också användas som ramverk att följa när IT och OT ska anpassas.

3. Förmåga att hantera människor

Den som ska leda arbetet med att sammanföra IT med OT måste kunna kommunicera med, och relatera till, båda grupperna. Förstår man hur information förmedlas på ett sätt som uppmuntrar till samarbete, blir det lättare att få alla att stödja konceptet. Förstår du båda grupperna kan du svara trovärdigt på deras invändningar och samtidigt peka på fördelarna med konvergeringen.

Så få och små konflikter som möjligt gör processen trevligare, samtidigt som risker och eventuella motgångar minimeras när du börjar identifiera gemensamma projekt för båda grupperna.

4. Omvandla tänkesättet från ”ledande IT” till ”ledande affärstillgångar”

Har ditt främsta fokus hittills varit företagsnätverket, måste du övergå till en mer holistisk inställning och börja se på det konvergerade nätverket som ett sätt att nå ökad effektivitet, minskad risk, tids- och kostnadsbesparingar, bättre service (internt och externt) och fler möjligheter till synergieffekter.

LAPPs roll vid konvergering av IT och OT

Vi på LAPP är övertygade om att IT och OT i framtiden kommer att vara ett gemensamt område. Tillsammans med våra partners har vi med stor framgång hjälpt industri- och tillverkningsföretag i skapandet av egna konvergerade nätverk.

Med en samarbetspartner som förstår IT och OT kan du förena de två områdena och prioritera rätt när ditt företag övergår till en ny miljö. Du behöver inte göra resan ensam.

Våra lösningar – baserade på många års erfarenhet – ger säkra och kvalitetssäkrade OT-applikationer som också ökar befintliga IT-funktioners värde. Vi hjälper dig att utveckla kunskap, expertis och resurser som krävs för att uppnå konvergens i din organisation.


Har du frågor om vår framtidsvision eller hur din roll kommer att förändras?
Hör av dig till oss – vi berättar gärna mer!