Webshop

Industri 4.0: Människa och maskin

Hur ser framtidens datakommunikation ut inom industrin?

Människa och maskin – hur ser framtidens datakommunikation ut inom industrin?

Vad kommer att hända med förhållandet mellan människa och maskin? I de kända Matrixfilmerna ser framtiden ganska dyster ut. Människorna har förslavats av maskinerna och tvingas tjäna den artificiella intelligens som dominerar världen. Lyckligtvis är det bara en film, men man kan ändå fråga sig om vi använder dagens appar, navigering och röststyrning på ett medvetet och självständigt sätt – eller litar vi blint på den digitala tekniken?

Maskinerna uppfanns för att hjälpa oss människor. Och i dagens Smart Factories kopplas maskiner ihop i nätverk. Den tekniska komplexiteten i vår värld ökar helt klart. Vi på LAPP möter denna utmaning med heltäckande lösningar för industriell kommunikation. Med vår expertis på området ansluts kablar, kontakter och aktiva nätverkskomponenter och skapar nätverk för smart datakommunikation. Vårt fokus ligger alltid på hur maskinerna kan tjäna människan och öka effektiviteten. Ett exempel på detta är den så kallade ringredundansen.

Fel i en enstaka switch lamslår inte hela produktionen

Ethernet-nätverk kräver att man använder en unik dataväg. Switchar och kablar kan kopplas ihop i linje-, stjärn-, träd- eller ringstrukturer. I kontorsmiljö är det vanligt att man använder stjärntopologi, men det är inte alltid den bästa lösningen inom industrin. Komplexiteten är hög och om en mellanswitch slutar fungera isoleras de andra switcharna från varandra.

Om vi i stället sluter en linjetopologi så att den bildar en ring, ökar systemets tillgänglighet avsevärt. Då bryts inte datakommunikationen även om en enhet slutar fungera – fel i en enstaka switch lamslår inte hela produktionen, och alla ingående komponenter kan fortsätta att kommunicera med varandra.

Varför ska man använda en redundant ringstruktur?

En ring skapas om vi bygger en linjestruktur med switchar och sedan ansluter de två ändswitcharna med varandra. Detta innebär att det nu finns två sätt att kommunicera mellan två komponenter. Men detta är inte tillåtet – anslutningen måste brytas på den logiska sidan.

Det finns flera olika protokoll för denna inaktivering. Tillsammans med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) är MRP (Media Redundancy Protocol) nu den andra standardiserade lösningen. Om någon av de andra linjerna i den fysiska ringen slutar fungera, aktiveras den tidigare inaktiverade linjen automatiskt. Datautbytet störs inte.

Fast Connect-kablar underlättar installationen

Maskinerna utför ett arbete, vilket kostar pengar. Detsamma gäller kablarna. Med LAPPs anslutningsteknik Fast Connect kan Profinet-kablar och kontakter anslutas snabbt och lätt med hjälp av tre koordinerade komponenter. Mindre arbete innebär lägre kostnader och högre effektivitet.

Har du upplevt ett produktionsstopp på grund av skada eller slitage på en kabel? Nya ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect är enklare och snabbare att montera och installera än traditionella kablar. Den är dessutom snabb när det gäller dataöverföring; denna höghastighetskabel klarar 10 gigabit per sekund, som för närvarande är den högsta överföringshastigheten för kopparkabel i industriella miljöer. Den är alltid förstahandsvalet när stora mängder data ska överföras.

Maskiner och människor kompletterar varandra

Är maskinerna våra vänner eller fiender? Kanske ska vi sluta att ställa oss den frågan, och i stället fokusera på alla fördelar vi kan uppnå när människor och maskiner arbetar tillsammans?

Maskiner och robotar utför repetitiva, farliga och fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Människor styr, övervakar och bidrar med sin mänskliga kreativitet. Den inneboende förmågan hos båda sidor kompletterar i själva verket varandra, vilket är en central princip för att nå framgång inom Industri 4.0.