Webshop

Industriell kommunikation

Smarta och långsiktigt hållbara kommunikationslösningar inom Industri 4.0

Industriell kommunikation för Industrial Internet of Things, IIoT

Data är 2000-talets råvara! Industri 4.0 är den fjärde industriell revolutionen, och innebär ett ständigt ökande dataflöde som får de fysiska och digitala världarna att slås samman till en. Industrial Internet of Things (IIoT) gör att antalet anslutningar ökar markant, och nya krav ställs på variation, kvalitet, robusthet och tillgänglighet.

Smarta kommunikationslösningar och skalbar nätverksarkitektur

I och med IIoT blir fler och fler komponenter uppkopplade och utbyter information helt automatiskt, utan mänsklig inverkan eller påverkan. Detta ställer höga krav på kommunikationslösningarna – informationsutbytet måste ske utan avbrott eller förvanskning i en skalbar nätverksarkitektur.

Oavsett om man kallar det för Industry 4.0, Internet of Things eller Industrial Internet of Things, handlar det om att koppla ihop komponenter, maskiner och system till ett eller flera nätverk där information kan delas på ett säkert och pålitligt sätt. 

Vi erbjuder en omfattande portfölj med anslutningspunkter, kablar, switchar och routrar särskilt konstruerade för tuff industrimiljö. För att garantera ett fritt informationsutbyte, är alla våra kommunikationsprodukter protokolloberoende – de kan användas överallt och även installeras i efterhand.

Med våra beprövade produkter hjälper vi dig att skapa smarta och långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

Våra lösningar för Industri 4.0

Vad innebär Industri 4.0 och IIoT – Industrial Internet of Things?

Tidigare var de enskilda nivåerna, från ERP-system till fältnivå, helt separata. Med IIoT ökar kommunikationsmöjligheterna enormt, då allt kommunicerar med allt. Beställningar i webbutiken utlöser omedelbart åtgärder i maskinen, sensorerna rapporterar till ERP-systemet och så vidare. Industrial Internet of Things ökar effektiviteten, kommunikationen på fabriksgolv, skalbarheten, lönsamheten och produktiviteten, sparar tid och är mer kostnadseffektivt för industrier.

En av utmaningarna med IIoT är att många fältbussar hittills har använt sig av olika protokoll för att skicka och ta emot data, kommunikationsprogramvara som inte är kompatibla med varandra. Tack vare den nya öppna gränssnittsstandarden OPC UA, är tillverkaroberoende dataöverföring – Industri 4.0-kommunikation – inte längre någon abstrakt framtida idé. Vi på LAPP är övertygade om att övergången från proprietära standarder till öppna system kommer att ge en extra skjuts åt nätverksutvecklingen inom industrin.

Förebyggande underhåll är också en central del inom Industri 4.0. Tack vare den digitala transparensen ned på komponentnivå, kan systemet förutsäga exakt när kapaciteten hos en komponent börjar försämras. Reparationer kan utföras under ett redan planerat driftstopp, vilket sparar både tid och pengar.