Webshop

Integritetspolicy

Avsnitt 1: Information om insamling av personuppgifter

 1. I det här avsnittet finns information om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter definieras som all information som refererar till dig personligen, till exempel namn, adress, mejladresser och användarbeteende.
 2. Personuppgiftsansvarig enligt Art. 4 (7) i EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är: LAPP Miltronic AB, Kungshagsvägen 7, 611 35 Nyköping, info.se.mse(at)lapp.com. Du kan kontakta oss på vår postadress eller via e-post. Märk meddelandet "Dataskyddsansvarig".
 3. Om vi, på grund av specifika egenskaper för vårt erbjudande, måste referera till avtalade tjänsteleverantörer eller om vi vill använda dina personuppgifter för kommersiella ändamål, informerar vi i detalj nedan angående respektive processer och anger samtidigt de definierade kriterierna för lagringsperioden. 

 

Avsnitt 2: Dina rättigheter

 1. Du har rätt att begära följande gällande dina registrerade personuppgifter:
  -       Rätt till information
  -       Rätt till korrigering eller borttagning
  -       Rätt till begränsning eller behandling
  -       Rätt att avvisa behandling
  -       Rätt till dataportabilitet

 2. Dessutom har du rätt att registrera ett klagomål mot oss till Sveriges tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se

 

Avsnitt 3: Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

 1. Om webbplatsen endast används i informationssyfte, det vill säga att du inte registrerar dig på webbplatsen eller skickar oss någon annan information, tar vi bara emot de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. När du besöker vår webbplats samlar vi in följande data, som av tekniska skäl krävs för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och garantera stabilitet och säkerhet (den juridiska grunden är Art. 6 (1) p. 1 f i GDPR):
  -      IP-adress
  -      Datum och klockslag för förfrågan
  -      Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
  -      Begärans innehåll (definierad sida)
  -      Åtkomststatus/http-statuskod
  -      Respektive överförd datavolym
  -      Webbplats som gör begäran
  -      Webbläsare
  -      Operativsystem och dess gränssnitt
  -      Webbläsarens språk- och programvaruversion

 2. När du använder vår webbplats lagras cookies på din dator, förutom ovan nämnda data. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk efter att de tilldelats till den webbläsare du använder. Med hjälp av dessa får den webbplats som skickar respektive cookie (det vill säga vi) viss information tillbaka. Cookies kan inte köra några program på din dator eller överföra virus till den. Deras syfte är att göra din allmänna onlinenärvaro mer användarvänlig och effektivare.

 3. Användning av cookies:

  a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, med storlek och funktioner enligt följande:
  -       Tillfälliga cookies (se punkt b)
  -       Beständiga cookies (se punkt c).

  b) Tillfälliga cookies tas automatiskt bort när du stänger webbläsaren. Detta gäller speciellt sessionscookies, som lagrar ett så kallat sessions-ID. Olika begäranden från din webbläsare kan också tilldelas till den gemensamma sessionen med sessions-ID. Detta gör det enklare att känna igen din dator när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessionscookies tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

  c) Beständiga cookies tas automatiskt bort efter en tid som anges i varje cookie. Du kan när som helst ta bort cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

  d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter egna önskemål, och till exempel avvisa cookies från tredje part eller alla cookies. Vi vill påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

  e) Vi använder cookies för att kunna identifiera dig på eventuella senare besök, om du har ett konto hos oss. Alternativt kan du logga in på nytt varje gång du besöker vår webbplats,

  f) Flash-cookies som används samlas inte in av din webbläsare, utan av ditt Flash-tillägg. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din terminal. Dessa objekt, som inte har automatiska utgångsdatum, lagrar de data som behövs oavsett vilken webbläsare du använder. Om du inte är intresserad av behandling av flash-cookies måste du installera ett motsvarande tillägg, till exempel Adobe Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att köra din webbläsare i privat läge. Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet manuellt tar bort cookies och webbläsarhistorik.

 

Avsnitt 4: Ytterligare webbplatsfunktioner och erbjudanden, syften med dataanvändning

 1. Förutom att du kan använda vår webbplats i rent informationssyfte erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. I regel kräver detta att du uppger ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst. Ovannämnda principer för databehandling gäller för sådana personuppgifter.

 2. Förutom ovannämnda data samlar LAPP in och använder all information som kunderna anger på webbplatsen eller skickar till LAPP på annat sätt. Exempel på sådana data är:
  - företag
  - momsregistreringsnummer
  - hälsningsfras
  - kundens namn
  - avdelning
  - adress
  - e-postadress
  - telefon
  - fax

 3. LAPP använder även dessa data för att kommunicera med kunder om produkter, tjänster och beställningar. LAPP uppdaterar också företagets register och kundkonton med dessa data och använder dem för att rekommendera produkter och tjänster till potentiellt intresserade företagskunder. LAPP använder också information för att förbättra vår webshop och onlinenärvaro, för att förhindra missbruk och bedrägerier eller avslöja detta samt för att göra det möjligt för tredje part att genomföra tekniska tjänster, logistik eller andra tjänster åt LAPP. Data används också för att lagra varukorgar eller ordermallar och tillhandahålla dem till kunden för framtida bruk.

 4. Endast om kunden tidigare har gett tillåtelse eller, så långt detta är tillåtet enligt lag, om ingen invändning gjordes, använder LAPP även dessa data för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringsändamål.

 5. Vi använder delvis externa tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter. Vi väljer noga ut dessa leverantörer innan vi skriver avtal med dem. De är bundna av våra direktiv och övervakas noga.

 6. Vi kan dessutom överföra dina personuppgifter till tredje part för försäljningsåtgärder, spelvinster, underskrift av avtal eller andra liknande tjänster som vi erbjuder i samarbete med våra partners. Detaljerad information finns nedan i beskrivningen av erbjudandet eller skickas till dig när du lämnar personuppgifter till oss.

 7. Eftersom våra tjänsteleverantörer kan ha huvudkontor i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), håller vi dig informerad om eventuella konsekvenser av detta i beskrivningen av vårt erbjudande.


Avsnitt 4a: Inloggning, LAPP-ID

LAPPs autentiseringssystem (LAPP-ID) används för unik personlig identifiering och en säker inloggning. LAPP-ID består av e-postadress och lösenord.

När du registrerar ditt LAPP-ID, registrerar vi de uppgifter du lämnar. Vi tilldelar också förfrågningar och användarbeteende till denna data; detta gäller särskilt när och hur ofta du loggar in i webshopen, om du registrerar dig för webinarier, har frågor via chatten eller konfigurerar kablar via våra konfiguratorer.

Förutom att hantera kundidentitet och profildata, fungerar den enhetliga inloggningen också för att skydda kundinformation från cyberattacker. Dessutom anpassar vi webbplatsen för dig baserat på detta, för att kunna erbjuda dig relevant information och lämpliga produkter eller tjänster.

Den rättsliga grunden för användningen av registreringsuppgifterna är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, i den mån det gäller inledande, ingående och genomförande av ett kontrakt (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, i den mån du är anställd hos vår kund; det berättigade intresset är ingåendet av ett kontrakt). För bättre anpassning av webbplatsen är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. f GDPR; det berättigade intresset är optimering och personalisering av butiken och andra erbjudanden.

LAPP använder programvarumodulen Auth0 från tillverkaren Auth0 Inc. (10800 NE 8th Street Suite 600 Bellevue, Washington 98004) för inloggning. För detta ändamål överförs användarens e-postadress och lösenord till Auth0. Genom att registrera sig för ett LAPP-ID samtycker användaren uttryckligen till överföringen av sina personuppgifter till denna externa identitetsleverantör, vars servrar finns i USA eller ett EU-land. Mer information finns på https://auth0.com/docs/compliance.

Lämplig skyddsnivå säkerställs genom EUs standardavtalsklausuler. Auth0 har tagit ECJs (European Court of Justice) "Schrems 2-beslut" som ett tillfälle att arbeta med ytterligare skyddsåtgärder. Vi följer detta noga och efterlyser lösningar.

 

Avsnitt 5: Invändning mot eller återkallande av behandling av dina personuppgifter

 1. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla samtycket. Sådant återkallande påverkar möjligheten att behandla dina personuppgifter.

 2. Du kan invända mot behandlingen i de fall vi baserar behandlingen av personuppgifter på en balans mellan olika intressen. Detta kan vara fallet om behandlingen inte krävs för att uppfylla ett avtal med dig. Detta beskrivs i detalj i följande beskrivning av funktioner. Vid invändning begär vi en beskrivning av orsaker till varför vårt företag inte får behandla personuppgifter på vanligt sätt. Om din invändning är berättigad undersöker vi frågan och kommer sedan att avsluta eller justera databehandling, eller meddela dig om våra tvingande och legitima skäl till att behandlingen ska fortsätta.

 3. Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för annonsering eller dataanalys. Du kan skicka din invändning till info.se.mse(at)lapp.com.

 

Avsnitt 6: Kontaktformulär och kontakt via e-post

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare utnyttjar denna möjlighet kommer de uppgifter som anges i formuläret att skickas till oss och lagras. Dessa uppgifter är:

Förnamn, efternamn, företag, avdelning, kundnummer, adress (gata, husnummer, postnummer, ort, land), e-postadress, fax, telefon, ärende och meddelande.

När meddelandet skickas lagras även användarens IP-adress samt datum och klockslag för sändningen.

Alternativt kan du kontakta oss via den e-postadress som anges. I så fall lagras de av användarens personuppgifter som skickas med e-post.

I detta sammanhang lämnas personuppgifter inte ut till tredje part. Data används uteslutande för att behandla kommunikationen.

Den juridiska grunden för behandling av dessa data är Art. 6 stycke 1 b DSGVO om användaren har samtyckt.

Den juridiska grunden för behandling av personuppgifter som överförs när e-post skickas är Art. 6 stycke 1 f DSGVO. Om kontakt via e-post syftar till att sluta ett avtal är ytterligare juridisk grund för behandlingen Art. 6 stycke. 1 b DSGVO. Behandlingen av personuppgifter från formuläret används endast av oss för att behandla den kontakt som upprättas. Vid kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för behandling av data. Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten för våra informationstekniksystem.

Data tas bort så snart de inte längre behövs för att nå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifter från kontaktformuläret och de som skickades via e-post gäller detta när respektive konversation med användaren slutförts. Konversationen avslutas när det från omständigheterna går att dra slutsatsen att de fakta som diskuterats slutgiltigt har klargjorts.

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen tas bort senast efter sju dagar.

 

Avsnitt 6a: Tjänsteleverantörer: värdskap för och drift av webbplatsen, tekniska tjänsteleverantörer

Beträffande avtalsbehandling lagras data på servrar som tillhör ovanstående tjänsteleverantörer, Lapp Service GmbH och Digiparden (SETU GmbH, Königsturmstr. 28 73525 Schwäbisch Gmünd, Tyskland), samt Office IT-partner (Idrottsvägen 1, Rosvalla, 611 62 Nyköping).

 

 

Avsnitt 7: Remarketing från Google

Denna webbplats använder teknik för remarketing från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Användare som tidigare besökt vår webbplats och visat intresse för erbjudandet kan med denna teknik kontaktas på nytt med hjälp av målriktad marknadsföring på sidor som ingår i Google Partner Network. Annonsering tonas in genom användning av cookies, dvs. små textfiler som lagras på användarens dator.  Dessa textfiler förenklar en analys av användarens uppträdande vid besök på webbplatsen, och kan senare användas för målinriktade produktrekommendationer och intressebaserad annonsering.

Du kan också inaktivera Googles användning av cookies för dessa syften genom att gå till sidan för inaktivering av Google-annonsering: https://policies.google.com/technologies/ads. Alternativt kan användarna inaktivera tredjepartscookies genom att gå till sidan för inaktivering på Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/


Genom att använda lapp.se meddelar du ditt samtycke till behandling av data som Google samlat in om dig på det sätt som beskrivs här och för de syften som anges här. Vi vill gärna påpeka att oberoende av våra regler har Google en egen dataskyddspolicy. Vi påtar oss inget ansvar för dessa regler och procedurer, och hänvisar till Googles dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy/update

Du kan även välja bort Googles användning av cookies för dessa syften genom att gå till Google Annonsers sida för att välja bort. Alternativt kan användarna inaktivera tredjepartscookies genom att gå till sidan för inaktivering på Network Advertising Initiative. Data lagras i ett år.

 

Avsnitt 8: Remarketing från Facebook

Denna webbplats använder remarketing "Custom Audiences" från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook"), i pixelvarianten och utan inställningen "extended comparison" ("utökad jämförelse"). Remarketing syftar till att visa intresserelaterad annonsering ("Facebook-annonser") för besökare på denna webbplats när de besöker Facebook som socialt nätverk. För detta ändamål implementerades remarketingpixeln från Facebook på denna webbplats, så att pixeln kan skapa en direktlänk till Facebooks servrar vid besök på webbplatsen. Facebookservern informeras på så sätt om ditt besök på den här webbplatsen, och Facebook tilldelar denna information till ditt personliga användarkonto på  Facebook.

Facebooks integritetspolicy finns på https://www.facebook.com/about/privacy/update och innehåller detaljerad information om Facebooks insamling och användning av data samt dina rättigheter och möjligheter att skydda din privata sfär. Alternativt, beroende på din registrering hos Facebook, kan du inaktivera ommarknadsföringsfunktionen "Custom Audiences" på https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Data lagras under 1 år.

 

Avsnitt 9: Nyhetsbrev och kundtidning

Om kunderna vill få nyhetsbrevet enligt erbjudandet på webbplatsen måste LAPP få deras e-postadress och information som anger att e-postadressens ägare godtar att ta emot nyhetsbrevet (dubbel opt-in). På lapp.se är registrering för nyhetsbrev möjlig via ett kontaktformulär genererat av vår leverantör av e-posttjänster, Apsis International AB. Här kan du läsa Apsis privacy policy: https://www.apsis.com/about-us/policies/privacy-policy. Ett datahanteringsavtal (Data Processing Agreement) har skrivits under med Apsis International AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö.

Vid registrering för nyhetsbrevet lagrar vi även din dators IP-adress som den tillhandahålls av den registrerades internetleverantör (ISP) vid registrering tillsammans med datum och klockslag. Lagring av dessa data är nödvändig för att underlätta senare spårning av de registrerades eventuella missbruk av e-post. Det ger även den databehandlingsansvariga juridisk trygghet.

Personuppgifter som samlas in inom nyhetsbrevsregistreringen används endast för att skicka ut nyhetsbrevet. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan informeras via e-post hur detta fungerar vid ändringar i erbjudandet om nyhetsbrev eller beträffande tekniska frågor, om detta skulle vara nödvändigt för registrering för nyhetsbrevet eller för att driva nyhetsbrevstjänsten. Inom ramen för nyhetsbrevstjänsten skickas inga insamlade personuppgifter till tredje part, förutom till vår leverantör av e-posttjänster, Apsis International AB.

Den registrerade kan när som helst avbryta sin prenumeration på nyhetsbrevet. Beträffande utskick av nyhetsbrev kan den registrerade också när som helst återkalla sitt medgivande till lagring av personuppgifter genom att använda länken "Avregistrera" i nyhetsbrevet, eller skicka ett mejl till info.se.mse(at)lapp.com.

LAPPs kundtidning ”Nyttigheter” ges ut 1-2 gånger per år i en tryckt version och postas till våra kunder som gett sitt medgivande. Du kan när som helst avbryta din prenumeration av ”Nyttigheter” genom att kontakta oss på info.se.mse(at)lapp.com. Personuppgifter som samlas in för prenumeration på ”Nyttigheter” används endast för att skicka ut tidningen. Inom ramen för utskicket av tidningen skickas inga insamlade personliga data till tredje part, förutom till vårt tryckeri som hanterar vårt adressregister, DanagårdLITHO AB, Mjölbyvägen 15, 599 31 Ödeshög. Ett avtal för registerutlämning har skrivits under med DanagårdLITHO AB.

 

Avsnitt 10: Webbplatsoptimering från Econda

För behovsorienterad design och optimering av denna webbplats samlas data under pseudonymer in och lagras med lösningar och teknik som tillhandahålls av Econda GmbH (Econda GmbH
Zimmerstr.6, 76137 Karlsruhe, https://www.econda.de/). Användningsdata skapas med dessa data som bas, med användning av alias. 

Econda anonymiserar data efter insamling genom att korta av IP-adresser. Som resultat av detta, och vid avsedd användning, kan Econda inte göra tilldelningar till specifika användare. Anonymiserad data behålls på Econdas servrar, och analysen delges endast oss. Med denna samlade information kan vi till exempel analysera besökarflöden och klickvägar utan att kunna knyta dem till specifika användare.

Cookies kan användas för detta ändamål, vilket tillåter identifiering av en webbläsare. Utan uttryckligt tillstånd från besökaren slås dock inte användningsprofiler ihop med data beträffande den som har pseudonymen. Speciellt döljs IP-adresser omedelbart efter registrering, vilket gör det omöjligt att matcha användningsprofiler mot IP-adresser. Besökare på den här webbplatsen kan när som helst invända mot insamling och lagring av data: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

Läs mer om Econdas dataskydd på https://www.econda.de/en/privacypolicy/. Data lagras i ett år.

 

 

Avsnitt 11: Chat

(Just nu är vår chat avstängd eftersom vi byter till ett nytt verktyg. Information om det nya verktygets cookies och hantering av personuppgifter publiceras här när det lanserats.)

 

Avsnitt 12: Servoconfigurator och EPIC Housing Configurator

Beträffande konfiguratorerna och ur dataminimeringssynpunkt har vi minskat den data som krävs så långt som möjligt. Obligatoriska fält måste anges för att säkerställa att ett individuellt erbjudande baserat på det du anger kan skickas till dig. Data som anges i konfiguratorn används uteslutande för produktion, sändning och förhandling om aktuellt erbjudande.


Avsnitt 12 b: Fibre Optic Configurator

På webbplatsen finns även en konfigurator för fiberoptisk kabel. Återigen minimeras den nödvändiga informationen så mycket som möjligt; informationen i de obligatoriska fälten (se nedan) krävs för att vi ska kunna erbjuda dig en personlig offert baserad på din information.

Följande uppgifter krävs för att skapa ett användarkonto: Titel, förnamn, efternamn, e-postadress, företag, land, ort/postnummer, gata/nummer. Det är nödvändigt att skapa ett användarkonto (LAPP ID) för att kunna använda en konfigurator.

Vi vidarebefordrar de uppgifter som du anger i samband med konfiguratorn till LAPP i det land som du har angett. De uppgifter du tillhandahåller vidarebefordras också till vår tjänsteleverantör Encoway GmbH, Buschhöhe 2, 28357 Bremen, Tyskland.

Data lagras endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla syftet med att erbjuda dig en personlig offert baserad på de uppgifter som lämnats, samt att förhandla om offerten.

När data inte längre behövs raderas den. Vi sparar också bara uppgifterna om detta är nödvändigt på grund av bestämmelser enligt skattelagstiftning eller inom handelslagen. Den rättsliga grunden för lagring av uppgifterna är artikel 6 (1) b) Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för aspekter som rör upprättandet av ett eventuellt kontrakt, annars gäller artikel 6 (1) f) GDPR när det gäller att svara på övriga förfrågningar.

I samband med Fiber Optic Configurator använder vi följande cookies:

Absolut nödvändiga cookies

Undergrupp för cookiesCookiesAnvända cookiesLivslängd
fo-configurator.lapp.comJSESSIONID1:a partRelaterat till sessionen
www.lappkabel.deNginxp_fe3:e part1 dag


Funktionella cookies

Undergrupp för cookiesCookiesAnvända cookiesLivslängd
Lapp.comemos_jcvid1:a part730 dagar

 

Avsnitt 13: Webshopsadministratörer på kundföretag

Beträffande kundföretagets administratör ger LAPPs webshop möjligheten att välja en kontaktperson. Administratören ska vara auktoriserad att lägga upp konton för kollegor och utfärda auktoriseringar. LAPP vill speciellt framhålla för dessa att de har ett ansvar för att hantera personuppgifter. Hantera dessa uppgifter och de behörigheter du tilldelats omsorgsfullt och korrekt. LAPP utgår från att alla administratörer tar hänsyn till alla dataskyddsregler.

Alla övriga kontoägare ska observera att det finns en administratör med ovan nämnda behörigheter. När företaget utsett en administratör godtar kontoägarna att administratören är aktiv gällande att lägga upp, administrera och använda deras konton.

 

Avsnitt 14: Lagringstid för personuppgifter

Om inget annat uttryckligen sagts är det kriterium som avgör våra angivna lagringstider respektive stadgade förvaringsperiod. Data tas bort efter utgången av en sådan period, under förutsättning att de inte längre behövs för att uppfylla eller ingå avtal.

 

Avsnitt 15: Juridiska och kontraktsmässiga regler för tillhandahållande av personuppgifter

Tillhandahållande av personuppgifter föreskrivs delvis av lag, till exempel skatteregler, men kan även vara ett resultat av vad som stipuleras i avtal (till exempel klausuler om en avtalspart). Vid underskrift av avtal kan det ibland bli nödvändigt för registrerade att delge oss personuppgifter som i ett senare skede behöver behandlas av vårt företag. Till exempel kan den registrerade vara skyldig att göra personuppgifter tillgängliga för oss när vårt företag skriver under ett avtal med dem. En konsekvens av att inte lämna personuppgifter skulle kunna vara att inget avtal med den registrerade kan skrivas under. Registrerade måste kontakta någon anställd hos oss innan en sådan person gör personuppgifter tillgängliga. I varje enskilt fall kommer vår anställda att meddela den registrerade om tillhandahållande av personuppgifter är juridiskt eller avtalsmässigt nödvändigt eller om det krävs för att skriva under ett avtal. Vår anställda kommer även att informera om eventuella krav på att tillhandahålla personuppgifter och de möjliga konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter.

 

Avsnitt 16: Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande eller profilering kommer inte att förekomma.

 

Avsnitt 17: Juridisk grund för databehandling

Art. 6 (I) a GDPR är vår juridiska grund för behandlingsprocedurer som kräver att vi inhämtar samtycke för specifika behandlingsändamål, till exempel registrering för nyhetsbrev. I det fall behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla avtalsåtaganden där den registrerade är avtalspartner, baseras behandling av data på Art. 6 (I) b GDPR. Exempelvis är detta fallet med behandlingsprocedurer som är nödvändiga för leverans av varor eller utförande av en tjänst eller retur. Samma juridiska grund täcker även behandlingsprocedurer som behövs för att utföra åtgärder före avtalsskrivning, till exempel vid frågor beträffande våra produkter eller tjänster.  Om vårt företag har en juridisk skyldighet att behandla personuppgifter, till exempel av skatterelaterade skäl, baseras behandling på Art. 6 (I) c GDPR.

 

Avsnitt 18: Juridisk grund enligt Art. 6 (I) f GDPR, våra berättigade intressen av behandling

Behandlingsprocedurer kan ytterst baseras på Art. 6 (I) f GDPR. Behandlingsprocedurer som inte faller under någon av de juridiska principer som anges i Avsnitt 14 vilar på denna juridiska grund, om behandlingen krävs för att skydda vårt eller en tredje parts berättigade intresse, under förutsättning att de registrerades intresse samt deras grundläggande fri- och rättigheter inte har företräde. Ett berättigat intresse kan antas föreligga om den registrerade är kund till personuppgiftsansvarig (Skäl 47, mening 2, i GDPR).

Om behandling av några personuppgifter sker baserat på Art. 6 (1) f GDPR, är vårt berättigade intresse utförande av våra affärsaktiviteter.

 

Avsnitt 19: Ytterligare information

Kunden är medveten om att, med tanke på nuvarande teknik, fullständigt dataskydd inte ännu kan garanteras vid dataöverföring via internet. Som resultat därav, och beträffande säkerheten för alla data som anges på internet, påtar sig kunden det fulla ansvaret. Av denna anledning har registrerade alltid möjlighet att överföra sina personuppgifter till oss med alternativa metoder, till exempel per telefon.

 

Avsnitt 20: Kontakt gällande dataskydd

LAPP sätter stort värde på våra kunders förtroende. Därför svarar vi gärna på alla frågor gällande behandling av personuppgifter. För alla frågor som inte förklaras tillräckligt i denna integritetspolicy, eller om du vill ha mer djupgående information, var vänlig kontakta oss via post och märk kuvertet "att: Kontaktperson dataskyddsfrågor" eller e-posta oss på info.se.mse(at)lapp.com och skriv "Dataskydd" i ämnesraden.

Kontakta oss också om du upptäcker eller misstänker att vi brutit mot reglerna för hantering av personuppgifter.

Tack!

Avsnitt 21: Detaljerad information om cookies