Webshop

Hållbarhet – en del av vårt DNA

LAPPs hållbarhetsarbete

”Vi har bara en värld till vårt förfogande, och vårt jobb är att ta ansvar för de tillgängliga resurserna
i denna enda värld. Detta uppdrag är fast förankrat i vår värdegrund, ’familjeorienterad’, eftersom det är
vårt ansvar att efterlämna en frisk planet till nästa generation. Jag hoppas att vi kollektivt kan ta oss an
denna utmaning – med idéerna, kunskapen och styrkan hos alla våra medarbetare.”

Andreas Lapp, styrelseordförande för U.I. Lapp GmbH och son
till företagets grundare Ursula Ida och Oskar Lapp.

 
LAPP är ett familjeföretag, det är detta som formar vår kultur. Vi tänker långsiktigt och agerar ansvarsfullt – för våra medarbetares och kunders skull, för miljön och för samhället. I denna anda ger vi ett hållbart bidrag till framtida generationer och vår planet. "Reliably connecting the world" är mer än bara ett löfte. Den hållbara affären är fast förankrad i vårt LAPP-DNA.

Vårt fokus ligger på ett hållbart, miljövänligt sätt att leda företaget och ansvarsfull användning av naturresurser. Vi är övertygade om att vi som företag måste föregå med gott exempel. Och det gör vi. I våra ögon är ekonomisk framgång alltid kopplad till ansvar för vår miljö, och hållbarhet är ett vedertaget kriterium i alla beslut. Vi har även en djup förståelse för ansvarsfulla, respektfulla och lagliga affärsmetoder, vilka vi implementerar globalt.

Vårt åtagande gällande hållbarhet:

  • Vi stöder FN i genomförandet av Agenda 2030 genom att arbeta enligt de 17 målen för hållbar utveckling (SDG), vilka utgör ramverket för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart företagande.

  • Inom miljöområdet följer vi banbrytande riktlinjer på EU-nivå, som EU's Green Deal och materialrelaterade direktiv som REACH och RoHS, vi stöder också målen i klimatavtalet från Paris. Som ett globalt företag beaktar vi även specifika krav avseende produktion och försäljning i de amerikanska och asiatiska regionerna.

  • På vårt företag sätter vi transparenta och trovärdiga mål, förankrar dem i vår strategi och gör därmed hållbarhet till en integrerad del i alla våra processer. Det är viktigt för oss att identifiera de åtgärder som får störst effekt på samhället, företaget och miljön. När det gäller miljön använder vi oss av en materialmatris för att identifiera processer med väsentlig miljöpåverkan. Processerna anpassas sedan i förhållande till projektet, i synnerhet de med stort koldioxidavtryck. Vi fokuserar på våra produkter och hur de tillverkas, oavsett om det sker i egna anläggningar eller hos våra leverantörer.

Produkte

Produkter och lösningar


neues Fomat

Byggnader och anläggningar


Kunden

Leveranser


Industrien

Portfölj


Natur

Människor och natur