Webshop

Ny servomotorkabel med unik patenterad design

Den ultimata kabeln för säker drift av dina system!

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM – servomotorkabel med unik patenterad design

Den innovativa zeroCM®-tekniken från LAPP är pålitlig, minskar läckströmmar och ger ett avgörande bidrag till förbättrad EMC i maskiner och system. Den nya patenterade kabeldesignen är den första att uppnå 100% elektrisk symmetri, och förbättrar den elektromagnetiska kompatibiliteten avsevärt.

För att reducera läckströmmar och minska den elektromagnetiska strålningen finns det sedan tidigare en mängd olika designalternativ från LAPP och andra tillverkare på marknaden. Vår nya innovativa zeroCM®-teknologi innebär en rad fördelar, inte bara för servodriften utan för hela byggnadens elsystem.

ZeroCM®-designens hemlighet är att jordledaren läggs utanpå fasledarna i en motrotation. Den stora vinsten med denna design är att man uppnår 100% elektrisk symmetri, vilket minskar läckströmmarna i jordledaren.

Detta ger en rad fördelar:

  • Minskar läckströmmar med upp till 60% jämfört med konventionella motorkablar
  • Minskade lagerströmmar som förhindrar skador på motorlager
  • Minskar elektromagnetisk strålning som kan störa datakablar och omgivande elektronik
  • Tillåter längre ledningsdragningar
  • Motverkar korrosion i byggnadens metalldelar tack vare minskade läckströmmar i potentialutjämningssystem
  • Minskar potentialskillnader i jordanslutningar på konsumentsidan
  • Enklare att ansluta på motorn jämfört med 3+3-designkablar
  • Längre livslängd än konventionella motorkablar
  • Klarar framtidens frekvensomformare med högre frekvens på pulsbreddsmodulering.

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM är en skärmad, halogenfri servomotorkabel som är avsedd att installeras mellan frekvensomriktare och motor. Den har yttermantel i PUR som tål de flesta industriella miljöer och är UV- och oljebeständig. Kabeln är även designad för att böjas frekvent i släpkedja. Designen möjliggör enkel, snabb och felfri anslutning med endast 1 jordledare.

Kabeln är dessutom UL AWM-godkänd för installationer på den Nordamerikanska marknaden.