Webshop

RE-2X(ST)H-fl

Instrumentkabeln för kunder med höga krav!

RE-2X(ST)H-fl – Instrumentkabeln för kunder med höga krav!

RE-2X(ST)H-fl är en halogenfri instrumentkabel med partvinnade ledare och ett fullgott EMC-skydd via folieskärm av aluminium. Tack vare isolation av XLPE med låg kapacitans är längre kabellängder möjliga mellan exempelvis PLCer och datainsamlingsenheter.

Mycket goda brandegenskaper

RE-2X(ST)H-fl har, förutom att den är halogenfri, mycket goda brandegenskaper i övrigt och är brandklassad Dca-s2-d2-a1 enligt CPR. Yttermantel är hydrokarbonresistent, oljebeständig och UV-beständig vilket också gör kabeln till ett utmärkt val vid öppen förläggning utomhus. EMC-designen med tvinnade par gör att störningar och överhörning mellan kretsar minskas effektivt.

RE-2X(ST)H-fl passar även bra i applikationer över 50 V tack vare märkspänningen på 300/500 VAC. Artikelomfånget sträcker sig från 2x0,75 upp till 16x2x1,5, och den finns även i varianter med blå stripe på manteln för egensäkra kretsar.

Exempel på användningsområden:

  • Förbränningsanläggningar
  • Avloppsanläggningar
  • Kemisk industri
  • Raffinaderier
  • Träindustri
  • Kraftstationer
  • Svagströmsanläggningar.