Kvalitet & miljö

Certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015

LAPP Miltronic AB bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets- och miljöarbete.

Ett naturligt steg i vårt arbete har varit att utarbeta ett kvalitetslednings- och miljöledningssystem med en väl utvecklad verksamhetspolicy för vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra system är anpassade till kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, miljöstandarden ISO 14001:2015 och energistandarden ISO 50001:2011 och vi är idag certifierade enligt dessa tre standarder.

Kvalitetspolicy

LAPP Miltronic ABs övergripande kvalitetsmål är att leverera varor och tjänster inom områdena styr-, signal-, kraft-, specialkabel, kabeltillbehör och automationsprodukter som möter kundernas krav, behov och förväntningar och leder till långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan.

Vi ska förtjäna och behålla våra kunders tillit som partner genom att vara förtroendeingivande, lyhörda och innovativa och leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Vi ska ha ett kvalitetstänkande i allt vi gör med en ständig verksamhetsutveckling och stimulans till ett systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, ett stimulerande och insiktsfullt ledarskap, medarbetarnas kompetens, trivsel och engagemang samt lönsam tillväxt och värdeskapande för våra intressenter. Det är en självklarhet för oss att uppfylla krav i tillämpliga normer, lagar och förordningar.

Vårt kvalitetsarbete är grunden för en hållbar framtid för företaget på den svenska och danska marknaden.

Miljö- och energipolicy

LAPP Miltronic AB har ett åtagande att skydda miljön. Vårt övergripande miljömål är en ständig förbättring av ledningssystemet och vårt miljöarbete för att skydda och minska påverkan på miljön och använda resurser på ett hållbart sätt. Våra största fokusområden är våra produkter och transporter, återvinning av avfall samt marknaden för energieffektivisering. I det dagliga arbetet ska vi ta hänsyn till kretslopp och miljö genom att bland annat minimera användandet av kemikalier och vara sparsamma med vår energiförbrukning.

Vi ska också arbeta för en långsiktig och hållbar minskning av vår energiförbrukning och att öka vår energieffektivitet i en ständig förbättringsprocess. Det är en självklarhet för oss att följa gällande miljö- och energilagstiftning och övriga tillämpliga regler och krav.

Vi ska samverka med och påverka andra aktörer såsom våra leverantörer, transportörer, kunder och myndigheter för en hållbar användning av resurser. Vi ska ge råd till våra kunder gällande våra produkters miljöpåverkan, samt i de fall det är tillämpligt tillhandahålla miljöanpassade alternativ.

Alla medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö- och energiarbete.