Webshop

Läs mer om CPR Prestandadeklaration

CPR – Nytt direktiv från EU

CPR prestandadeklaration

Vad är CPR?

CPR, eller Construction Products Regulation, är ett direktiv från EU vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.

Därför har vi sedan ett år tillbaka och som faller i laga kraft 2017-07-01, gemensamma EU-regler för brandklassificering och provningsmetoder för kablar som används i byggnader. Den nya EN 50575-standarden omfattar kraft-, telekommunikations- och signalkablar som installeras permanent och är avsedda för driften av byggnaden, till exempel belysning, ventilation och värme.

Brandklassificeringen för installationskablar är gemensam för hela Europa och består av sex huvudklasser som benämns A-F och som ersätter de tidigare svenska brandklasserna F2-F4.

Myndigheterna i respektive land bestämmer sedan hur de nya brandklasserna ska användas för olika typer av byggnader och i dess utrymmen. I Sverige är Boverket beslutande myndighet.

Direktivet gäller primärt alla nybyggnationer och det är beställaren/konsulten som ska tolka Boverkets rekommendationer och bestämmer vilken klass kablarna ska ha i olika delar av byggnaden.

 

Vilka krav ställs på CPR-klassad kabel?

  • Kablarna ska vara testade och godkända av ett externt testinstitut
  • Kablarna ska ha en etikett där CPR-klassen framgår
  • Kablarna ska vara CE-märkta
  • En prestandadeklaration (DoP) för kabeln ska finnas att ladda ned hos distributören

 

Vilka kablar berörs inte av CPR?

  • Maskiner (OEM) och annan utrustning som inte är avsedda för driften av byggnaden
  • Brandresistent kabel
  • Kablar med kontakt i ändarna, till exempel anslutningskablar och patchkablar

 

CPR-klassad kabel från LAPP

Majoriteten av LAPPs kunder som är just maskinbyggare kommer inte att beröras av direktivet. Men eftersom våra flexibla kablar även används för drift av byggnader, kommer vi under sommaren och hösten 2017 att lansera CPR-godkända kablar inom våra varumärken ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® och HITRONIC®. När produkterna är testade och klara publicerar vi informationen på vår webbplats.

 

Övergångsperiod

Distributionsled som LAPP, elgrossister och installatörer, som har lager av icke CPR-klassad kabel, har rätt att sälja slut/använda kablarna under en övergångsperiod på minst 1 år.