Webshop

ÖLFLEX® DC 100

Ny innovativ ÖLFLEX®-kabel för DC-drift

ÖLFLEX® DC 100 – ny innovativ ÖLFLEX®-kabel för DC-drift

Idag ligger effektiviteten i vårt AC-elnät bara på cirka 60 procent, och flera stora tillverkare börjar nu testa att driva sina produktionslinjer med ett DC-elnät. Förutom att spara energikostnader finns det en rad andra fördelar med DC-drift:

  • Ett mer stabilt energinät tack vare reducering av övertoner
  • Mindre antal konverteringskomponenter (AC/DC), samt utrymme för dessa, sparar kostnader
  • Lättare att integrera regenerativa och decentraliserade energikällor, exempelvis solenergi
  • Energiåtervinning genom användning av bromsenergi blir enklare.

LAPP har under en längre tid forskat på hur DC-drift långsiktigt påverkar isolationsmaterial och utvecklat vår första renodlade likströmskabel. Den heter ÖLFLEX® DC 100.

ÖLFLEX® DC 100 har en isolation av special-PVC och en yttermantel av UV-beständig PVC. Kabeln klarar kontinuerlig drift upp till 1,8 kV DC. ÖLFLEX® DC 100 har DC-färgkod enligt EN 60445 vilken är röd, vit och gul/grön och finns i dimensioner från 3G1.5 till 3G35.