Webshop

Solenergi till tusentals hushåll

Solcellspark motsvarande 18 fotbollsplaner

Österrikes största solcellsanläggning

Österrikes största solcellsanläggning togs nyligen i drift, och är utformad för att leverera ren solkraft i hela 40 år. För att klara det krävs förstås exceptionellt robusta komponenter, inklusive de som används i de elektriska anslutningssystemen. Här har man valt produkter från LAPP.

Sparar 8 000 ton koldioxid per år

Österrikes största solcellsanläggning

Österrike har satt upp ambitiösa klimatmål. Framför allt ska antal solcellsparker utvidgas massivt. För att uppfylla kraven med typiska småskaliga installationer för enfamiljshus med en effekt på fem kilowatt, skulle cirka 750 system behöva byggas – varje dag fram till 2030! Det finns dock ingen anledning att oroa sig över om takutrymmet kommer att räcka till, för i Österrike går trenden mot stora markinstallationer med en effekt på flera megawatt.

Landets största solcellsanläggning öppnades i november 2020 i Schönkirchen-Reyersdorf, nordöstra Wien. De 34 600 modulerna täcker ett område på 13,3 hektar, vilket motsvarar cirka 18 fotbollsplaner. Tillsammans genererar de 11,5 megawatt, totalt nästan 11 gigawattimmar elektrisk energi per år, vilket motsvarar förbrukningen av 3 400 hushåll. Detta sparar 8 000 ton koldioxid per år. Nästa steg i projektet blir ytterligare 10 400 moduler som ger 3,5 megawatt och förser 1 000 hushåll med grön energi. Kostnaderna fördelas lika mellan energibolagen OMV och VERBUND, där KPV Solar har det övergripande ansvaret för konstruktionen.

Leveranser på exakta dagar

Österrikes största solcellspark

Marknaden för solceller i Österrike växer med 50 procent varje år. LAPP är en av de ledande leverantörerna av integrerade kabel- och anslutningslösningar för solceller i landet och ser en stark försäljningstillväxt.
– Varumärken som ÖLFLEX® är mycket välkända här och har stor efterfrågan, säger Andreas Felber, sales engineer och ansvarig för solceller på LAPP Österrike.

För KPV Solar har en stor fördel jämfört med andra leverantörer varit LAPPs överlägsna logistikservice. För projektet i Schönkirchen-Reyersdorf skapade KPV Solar en kvantitetsstruktur som en del av deras planering, och som grund för sina beställningar från LAPP. Vi på LAPP ser till att de angivna varorna finns i lager hos LAPP i Linz, och kunden kan sedan avboka dem vid behov. KPV Solar ger alltid en veckas varsel om när de behöver varorna, och vi levererar de beställda produkterna på rätt plats och rätt dag, precis när de behövs.

5,5 ton trumma

Österrikes största solcellspark

Den tyngsta kabeltrumman som LAPP levererar till Schönkirchen-Reyersdorf väger 5,5 ton. Den innehåller aluminiumkablar som matar strömmen från växelriktaren till nätoperatörens transformator. Totalt har 180 kilometer ÖLFLEX® solcellskabel installerats i likströmsdelen av solcellsmodulerna. ETHERLINE® Cat.7 datakablar är också installerade och övervakar växelriktarens funktion och utmatning. Och inte att förglömma – de små men viktiga tillbehören som buntband och märkning från FLEXIMARK®. Vi erbjuder också särskilda EPIC® SOLAR kontaktdon och SKINTOP® SOLAR förskruvningar för solcellsenheter. Alla komponenter tål värme, frost, ozon och UV-strålning. Kablarna är också flamskyddande och halogenfria, samt UL-certifierade vilket innebär att de kan användas direkt på den nordamerikanska marknaden.

Ökad efterfrågan på förkontakterade kablar

Trots den tighta budgeten för dessa projekt, krävs det att anslutningssystemen håller lika länge som solcellsmodulerna, det vill säga i 40 år – vilket inte är något problem för anslutningssystem från LAPP, och en av anledningarna till att våra produkter ofta är förstahandsvalet inom solcellsindustrin.
Förkontakterade kablar efterfrågas också allt mer, säger Felber. Teknikerna behöver bara ansluta och säkra kablarna. Det finns ingen anledning längre att lägga tid och energi på att skala varje enskild kabel och montera kontakter i regn och vind. Detta sparar tid och eliminerar dessutom fel som inte annars aldrig kan uteslutas helt med manuell montering på plats.

För LAPP Österrike är solcellsparken i Schönkirchen-Reyersdorf ett viktigt referensprojekt, och fler följer. LAPP Österrike är nu väl insatta i solcellsindustrin, bland annat som medlemmar i intresseorganisationen Photovoltaic-Austria. Andreas Felber håller också regelbundna utbildningar för elplanerare och slutkunder, och undervisar även vid tekniska högskolan i Graz.
– Jag är alltid nära våra kunder och kan direkt ta reda på vad de behöver, säger han.

VERBUND är Österrikes ledande elföretag och en av de största producenterna av el från förnybar energi.

OMV, det internationella olje- och gasföretaget baserat i Wien, marknadsför ansvarsfullt olja och gas, innovativa energilösningar och petrokemiska produkter av hög kvalitet.