Industriell Ethernet

Tidsbesparande installation, minimering av driftstopp och enkelhet vid felsökning

Industriell Ethernet

Automationsteknologin har utvecklats dramatiskt de senaste åren. Kraven på högre överföringshastigheter och mer komplexa operationer i flera led blir allt viktigare.

Ett fältbussystem kan liknas vid ett intelligent nätverk där varje enhet ansluts till en så kallad fältbuss. Fältbussen är en industriell digital kommunikationsbuss som skickar och tar emot data i realtid. Med ett fältbussystem kan komplicerade produktionsmaskiner enkelt styras direkt från en dator över ett vanligt Ethernetbaserat nätverk, utan att man behöver vara i direkt anslutning till maskinen eller ens befinna sig i samma lokal.

Är tidsbesparande installation och planering, minimering av driftstopp och enkelhet vid felsökning viktigt för din applikation eller maskinutrustning? Konvertera till ett fältbussystem och utnyttja fördelarna med att ha kontroll på alla anslutningar oavsett automationsnivå!

Fördelar

  • Minskad installationskostnad
  • Smidigare anslutning av ny utrustning vid reparationer
  • Möjlighet till diagnostik och enklare felsökning

Läs mer om våra lösningar