Webshop

Efterlevnad hos våra affärspartners

Efterlevnad och integritet är grunden för ett tillitsfullt samarbete med våra affärspartners som vi vill skapa långsiktiga och framgångsrika relationer med.

Integritet är en av de viktigaste pelarna i vår affärsverksamhet. Vår företagskultur främjar efterlevnad av föreskrifter och etiskt beteende. Vi förväntar oss integritet inte bara från våra anställda, utan även från våra affärspartners.

Hållbarhet hos våra leverantörer

efterlevnad-hos-affarspartners content

I vår Code of Conduct (uppförandekod) för leverantörer sammanfattar vi alla krav på att våra leverantörer ska agera på ett hållbart sätt. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och säkerhet samt affärsetik och efterlevnad. Dessa krav utgör grunden för alla affärsrelationer med leverantörer över hela världen.

Om en leverantör inte lever upp till dessa standarder och inte vidtar lämpliga motåtgärder förbehåller vi oss rätten att avsluta samarbetet eller urvalsprocessen.