Webshop

UL- och UR-godkända kablar till USA och Kanada

Bygger du maskiner eller gör installationer som ska exporteras till den nordamerikanska marknaden?

UL-godkända kablar från LAPP – UR- AWM- och CSA-godkännanden

Om du planerar, eller redan är igång med att exportera maskiner eller applikationer där kablar är monterade till USA eller Kanada, är det viktigt att hålla tungan rätt i mun! Det är nämligen viktigt att du använder kablar som är godkända av Underwriters Laboratory (UL). Hos LAPP hittar du ett brett utbud av både UL- och UR-godkända kablar.

Många pratar om UL-godkända kablar så snart export till Nordamerika kommer på tal.

Vad många inte vet är att det finns flera typer av UL-godkända kablar, vilket kan orsaka viss förvirring. Detta ska vi försöka reda ut här!

Tre amerikanska organisationer du behöver känna till, när det handlar om UL-kablar

Eksport kabler til USA

Det finns tre organisationer som du bör känna till för att förstå sammanhanget när du kommer längre ner i texten:

  • NFPA (National Fire Protection Association) är den myndighet i USA som sätter standarder/koder för elinstallationer/elsäkerhet i USA. Standarden för maskiner heter NFPA 79 med senaste utgåvan 2018. Du kan alltid gå vidare till den här sidan för att se om en nyare version har kommit. För installationer över 1 000 V samt exempelvis ATEX så hänvisas dock till NFPA 70 (NEC), som är den övergripande elstandarden för byggnader och infrastruktur.
  • NRTL (National Recognised Testing Laboratory) är organisationer/företag som borgar för produktsäkerhet genom testning och certifiering av produkter och maskiner. 
  • OSHA (Occupational Safety and Health Administration) är den högsta statliga myndigheten i USA när det gäller produktsäkerhet. De ackrediterar de NRTL-företag som utför testningar och certifieringar.

UL är både en organisation och ett godkännande

UL-godkända kablar

Underwriters Laboratory (UL) är den organisation i USA som har fått ansvar för de nationella produktstandarderna för kablar och andra elkomponenter.

Den främsta orsaken till förvirringen är att UL både är en organisation och ett godkännande. Detta innebär att organisationen UL utfärdar ett godkännande för kablar, som också kallas UL. Och för att göra det än mer förvirrande, har både organisationen och godkännandet samma varumärke.

När du börjar exportera din maskin eller installation till USA så blir kabelvalet avgörande för hur din maskin/apparat/fältinstallation kommer att bedömas av en eventuell besiktning på plats i Nordamerika. Om besiktningsmannen (AHJ) bedömer att ditt kabelval är felaktigt, så kan hen sätta en ”red tag” på maskinen, och den får då inte användas förrän besiktningsanmärkningen åtgärdats.

UL-godkänd kabel

UL godkend / UL listed kabel

UL står för "UL-listad". En UL-listad kabel är till skillnad från AWM/UR-kabel testad av organisationen UL.

En "listad" kabel har sitt eget kontrollnummer och är en leverantörsunik produkt. Kontrollnumret börjar med ett litet "e", och du hittar översikten på UL's webbplats, där du också kan se vem som producerar den aktuella kabeln.

UL-listade kablar är ett krav på alla installationer utanför maskinen och dess kringutrustningar, i den industriella fastigheten eller publika byggnader. Det vill säga om kabeln sitter på ett fästelement som är skruvat i vägg, tak eller golv i fabriken så tillhör den byggnaden och måste då vara UL-listad.

Men UL-listade produkter kan med fördel även användas i och på maskinen då den tolkas som en säker produkt och fri från risker när det gäller brand och elchock. Detta givetvis om den används inom märkdata och för avsedd applikation baserat på design.

För fältinstallation mellan maskiner, exempelvis på en kabelstege som sitter fixerad på väggen, säger standarderna att de UL-listade kablarna skall förläggas skyddade i pansarrör. Detta för att förhindra att kablarna skadas mekaniskt och brand uppstår. Våra UL-listade kablar har ett TC-ER (Tray Cable -Exposed run) godkännande tack vare en förstärkt design som eliminerar behovet av skyddande rör och tillåter en öppen förläggning.

Några exempel på UL-godkända kablar från LAPP

Här är en översikt över några av de UL-godkända kablar, enkelledare och patchkablar som finns i vårt sortiment. Använd vår Cable finder för att hitta fler, eller kontakta oss med din förfrågan.

AWM- och UR-godkända kablar

AWM / UL recognized kabel

AWM och UR är två uttryck för samma typ av godkännande, vilket är ett godkännande på en något lägre nivå än det rena UL-godkännandet. Man kan säga att de är för-godkända för den nordamerikanska marknaden.

AWM (Appliance Wiring Material) kallas även  "UL recognized" som den bakvända symbolen betyder.

AWM/UR följs av ett "style"-nummer som är den design som kabeln har som till exempel spänningsklass, isolationstjocklek och temperatur.

Tillverkaren av AWM/UR-kablar kan vara licensierad att producera över 100 olika styler och har ett kundunikt E-nr som skall tryckas på manteln. Du kan se vilka styler en viss tillverkare har rätt att producera på UL's webplats.

Du kan använda en AWM/UR-godkänd kabel för din maskin så länge du följer NFPA 79 korrekt när det gäller anvisningar för installationsmetoder, dimensionering, märkning och dokumentation.

För att vara säker på att du har specificerat och installerat AWM/UR- kablarna korrekt kan du välja att låta en NRTL godkänna maskinen. Detta är inte ett krav, men kan göra introduktionen till USA lättare.

Om du behöver massproducera din maskin kan det också vara en fördel att få ett NRTL-godkännande. Å andra sidan kan du inte byta en skruv på den utan att behöva godkänna den igen.

När din maskin/enhet/apparatskåp/applikation har godkänts kommer den också att vara UL-listad. De skickar inspektörer fyra gånger per år för att kontrollera alla godkännanden (därför är det viktigt att hålla koll på alla godkännanden, även för de minsta delarna).

På LAPP har vi ett brett utbud av AWM/UR-kablar, både inom styr- och kontrollkablar, datakablar och Ethernet-kablar.

Några exempel på UL AWM/UR-godkända kablar från LAPP

Här hittar du en liten del av alla de otaliga AWM/UR-godkända kablar som du hittar i vårt sortiment. Använd vår Cable finder för att hitta rätt kabel för just din applikation, eller kontakta oss med din förfrågan.

Så hittar du rätt UL-godkänd kabel med Cable finder

Här hittar du filtreringen för UL-godkända kablar

Här ovan har du fått ett smakprov på UL (och AWM / UR)-kablar, som du hittar i vårt sortiment. Det finns många andra kablar än de vi presenterar på den här sidan. För att hitta rätt kabel kan du använda vår Cable finder, där du kan filtrera fram produkter utifrån dina krav och önskemål. UL-godkända kablar filtrerar du fram under rubriken Certifieringar i vänsterspalten.

Gå till Cable finder

Detta betyder de tre UL-symbolerna

Överblick UL-godkänd och UL recognized
  • UL med cirkel runt betyder att den är godkänd av UL för användning i USA. På kablar kan det vara inom parentes.
  • c(UL) med cirkeln runt "UL" betyder att den är godkänd av UL Kanada för användning på den kanadensiska marknaden.
  • c(UL)us betyder att den är godkänd av både UL Kanada och UL i USA.
  • UR betyder UL recognized och tilläggen för symbolerna refererar även här till USA och/eller Kanada.

Ledardimensioner till den amerikanska marknaden

För nästan alla kablar i vårt sortiment anges ledararean i mm2, precis som du är van vid. Men när du ska prata med dina kontakter "over there" kan det vara bra att kunna översätta ledararean till den amerikanska enheten AWG (American Wire Gauge).

Därför hjälper vi dig med en översikt så att du enkelt kan översätta åt båda håll. Du hittar översikten över AWG här.

Vad AWG/UR/UL-förvirringen betyder för dig som tillverkare

Vi kontaktas ofta av kunder med önskan om en UL-kabel, eftersom kunden ska starta sin produktion för den amerikanska marknaden.

Eftersom många inte har ovanstående fördjupade kunskaper om skillnaden mellan UL och UR, kan det hända att kunden beställer kabeln med det största (och dyraste) godkännandet, vilket i sin tur får konsekvenser för maskinens pris.

Därför har vi alltid en dialog med våra kunder för att avgöra om det är möjligt att använda UR-kablar, som är betydligt billigare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad du ska välja!