Webshop

RoHS & REACH

Produkter från LAPP

To our knowledge, our products supplied to you do not contain substances with concentrations that prohibit the placing on the market. The referred legislation is:

2011/65/EU - RoHS Directive
1907/2006/EC - REACH Regulation
2006/122/ECOF - Directive on restriction of perfluorooctane sulfonates („PFOS“)
1005/2009/EC - Regulation on substances that deplete the ozone layer

 

RoHS

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Directive 2011/65/EU (RoHS II) restricts the use of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) in certain electrical and electronic equipment (EEE) since 3 January 2013. In July 2011, this Directive entered into force, replacing the old Directive 2006/95/EC (RoHS).

RoHS II has not added new substances to the list of restricted substances. However, the restrictions are no longer limited to the previous substances, but instead a process has been introduced to add additional substances in the future (similar to REACH).

Irrespective of the scope of the RoHS II Directive, all products in the main catalogue of the LAPP GROUP are in compliance with Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS II). These products do not contain any of the restricted substances specified in the RoHS II Directive or exceed the maximum concentrations stipulated therein, except for the Annex III exemptions of this Directive.

> (RoHS II) General statement 

REACH

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

With REACH, the European Community has created a harmonised System for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals. The goal is to ensure a high level of protection for the environment, health and safety.

REACH came into force on 1 June 2007 and replaced a number of former specifications relating to the material composition of products, as previously governed, for example, by directive 76/769/ EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations. All LAPP GROUP products are articles, not substances or preparations, as defined by REACH.

> Here you can find a short overview about REACH and the statement of the LAPP GROUP.


For more information about REACH, please contact our REACH contact persons.

Produkter från övriga leverantörer


RoHS

LAPP Miltronic AB intygar att våra produkter följer de bestämmelser som gäller i RoHS-direktivet.

 

REACH

Produkter som levereras av LAPP Miltronic AB är varor/färdiga produkter utan ämnen som är avsedda att avges under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. LAPP Miltronic AB är inte heller tillverkare eller importör av ämnen eller beredningar och har därför ingen registreringsplikt.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har publicerat kandidatförteckningen. För tillfället kan vi inte lämna verifierad information om huruvida ämnen på kandidatförteckningen finns i en vara eller dess förpackning i koncentrationer på mer än 0,1% viktprocent. Detta undersöks för närvarande. Det är vårt mål att tillhandahålla information så snart som möjligt.

Om anpassningen till REACHs riktlinjer medför betydande produktändringar, påverkar vår förmåga att leverera eller kvaliteten på produkter, kommer vi att meddela detta. I enskilda fall kommer vi att kontakta Er för att samråda om lämpliga åtgärder.> Declaration of conformity - Reach and RoHS


Vid frågor om RoHS och REACH är du välkommen att kontakta oss för mer information.