Webshop

Returhantering

Returbestämmelser

Följande gäller för att LAPP skall behandla eventuellt returgods:

 1. Endast sådana returer för vilka LAPP kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för köparen.
 2. Övriga returer måste godkännas av LAPP. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering, krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.
 3. Retur av varor med fakturavärde understigande SEK 1 000 netto godkänns ej.
 4. Vid eventuell retur måste LAPPs returföljesedel medfölja godset. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av LAPP. För information om returhantering se nedan.


Vid eventuell retur, beakta följande:

 1. Kontakta LAPP för en retursedel.
 2. LAPP utfärdar en retursedel som ska medfölja det returnerade godset.
 3. Retur utan retursedel accepteras ej utan produkten återsändes då med obetald frakt.
 4. Returföljesedel är ej att likställa med godkänd retur (se nedanstående kriterier).
 5. Endast sådana returer för vilka LAPP kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnad för köparen. För övrigt godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.

LAPP Miltronic AB godkänner returer då följande kriterier är uppnådda:

 • Varan ska vara lagerlagd hos LAPP Miltronic AB i Nyköping.
 • Varan har levererats inom de senaste 6 månaderna.
 • Varan ligger i obruten originalförpackning (i förekommande fall).
 • Varan är fri från smuts, fukt, åverkan och annan yttre påverkan som gör att varan inte kan säljas vidare utan merarbete för LAPP.
 • Varan har förvarats inomhus.
 • Varan ska finnas kvar i LAPP´s sortiment.
 • Varan ska inte vara föremål för nya direktiv, godkännanden etc. som gör varan osäljbar för LAPP.
 • LAPP måste, i de fall varan ej kan returneras till ursprungsleverantören, ha en frekvent försäljning på varan som gör att återtagen artikel kan säljas inom 6 månader.
 • Fakturavärdet överstiger 1 000 kr.

Eller

 • LAPP kan ställas till ansvar på grund av felexpediering eller fabrikationsfel.