Webshop

Ett stort steg framåt för likströmstekniken

LAPP är en del av nybildade Open Direct Current Alliance

Ett stort steg framåt för likströmstekniken

Att använda likström för hållbar industri är en av de stora trenderna. Men hittills har likströmstekniken för industriell användning i stort sett endast tillämpats i forskningsprojekt – vi väntar fortfarande på det stora genombrottet. En allians av företag, forskningsinstitut och ZVEI blåser nu nytt liv i likströmsfrågan. LAPP är en av initiativtagarna.

Den nya alliansen med namnet Open Direct Current Alliance (ODCA) bildades officiellt i november 2022 med LAPP som en av grundarna. ODCA utgör i praktiken den internationella fortsättningen av de tyska forskningsprojekten DC-Industry och DC-Industry2. Dessa har pågått sedan 2016 med över 40 parter från industrin och forskningsvärlden, i syfte att genomföra energiomställningen i industriell produktion. Det sker också i nära samarbete med stiftelsen Current/OS.

En nyckelroll för framtidens industriella strömförsörjning

Dr. Susanne Krichel

Dr. Susanne Krichel

Experter bedömer att en konsekvent användning av likström inom industrin inte bara gör det lättare att integrera förnybara energikällor, utan även kan reducera omvandlingsförluster mellan växelström och likström med tvåsiffriga procenttal beroende på applikation. Användning av likström innebär också materialbesparingar och därmed ökad resurseffektivitet. Följden är att likström kommer att spela en nyckelroll för industriell strömförsörjning i framtiden.
– Den nya alliansen syftar till att ännu tydligare placera likström på kartan. Efter forskning och de första produktutvecklingarna på LAPP sker nu nästa steg i likströmsutvecklingen, konstaterar Dr. Susanne Krichel, chef för Innovation and Advanced Technology på LAPP.

ODCA fokuserar sig på sex områden:

  1. Att bygga ett internationellt ekosystem för likström och etablera likströmsteknik för många olika applikationer.
  2. Att skapa samarbeten mellan användare, planerare, tillverkare, leverantörer, forskningsinstitut, standardiseringsorganisationer och förbund.
  3. Internationell spridning av kunskap och lösningar för likströmskraftnät.
  4. Att skydda investeringar genom att utveckla och etablera ett innovativt och hållbart likströmssystem.
  5. Att fungera som en plattform för att skapa fortsatta forskningsprojekt.
  6. Att informera och övertyga politiker och samhälle om möjligheterna med likström på resan mot en resursbesparande och koldioxidneutral värld.
LAPPs portfölj av likströmskablar

LAPPs portfölj av likströmskabel.

LAPP är redan idag en pionjär inom utveckling av kablar och enkelledare för DC-lågspänningsnät för industriella applikationer. Vi var först i världen med att presentera ett likströmssortiment. Det omfattar bland annat ÖLFLEX® DC 100 med ny färgkodning av ledarna enligt standarden SS-EN 60445 (VDE 0197) för likströmskablar, som uppdaterades 2018.

Andra kablar som ingår är ÖLFLEX® DC SERVO 700 för stationära applikationer och ÖLFLEX® DC CHAIN 800 tillverkad av TPE för flexibla applikationer, den första robotkabeln ÖLFLEX® DC ROBOT 900 med ledarisolering av TPE och mantel av PUR samt den halogenfria och brandresistenta enkelledaren ÖLFLEX® DC ESS SC för applikationer upp till 1,5 kV för användning i energilagringssystem (ESS). Kontakta gärna vår kundservice om du vill veta mer om dessa kablar!

En viktig pusselbit

ÖLFLEX® DC GRID 100

ÖLFLEX® DC GRID 100

Vår senaste innovation inom området är ÖLFLEX® DC GRID 100 som vi lanserade 2022 – en likströmskabel för anslutning av fastigheter och industrianläggningar. ÖLFLEX® DC GRID 100 är lämplig för uppbyggnad av energisparande likströmsnätverk i lågspänningsområdet. Förutom nätanslutning av fastigheter kan den också användas för att strömförsörja styrsystem.

Den flexibla likströmskabeln med färgkodning enligt SS-EN 60445 har goda installationsegenskaper tack vare fintrådiga ledare, och klarar stora mekaniska belastningar. Den kan användas i både torra, fuktiga och våta miljöer, och är lämplig för förläggning direkt i mark eller öppet i kabelrännor.

– Likströmstekniken är en viktig pusselbit för att uppnå energiomställningen, avslutar Dr. Susanne Krichel.