Webshop

Maskinbyggaren Ecoclean erbjuder fjärrservice med hjälp av TOSIBOX®

Målet: Maximera drifttiden och kundnöjdheten

Maskinbyggaren Ecoclean erbjuder fjärrservice med hjälp av TOSIBOX®

Maskinbyggaren Ecoclean Inc. använder TOSIBOX® till fjärrövervakning och diagnostiktjänster för att förbättra maskinernas driftsäkerhet och drifttid. TOSIBOX®-tekniken möjliggör smartare och mer tillförlitliga maskiner.

Tillverkar rengöringsutrustning

Ecoclean tillverkar ett brett sortiment av rengöringsutrustning, från vattenbaserade robotiserade maskiner till lösningsmedelsbaserade avfettningssystem som tillämpar vakuumtorkning.

Ecoclean är ett globalt företag med en stor installerad bas i USA, Mexiko, Europa, Indien och Kina och producerar system för rengöring av delar och ytbehandlingsapplikationer för industrier runt om i hela världen.

UTMANING

Maskinerna är en viktig del av kvalitetskontrollen

Industriella IoT-koncept inspirerar till nya affärsmodeller inom produktion. Slutkunden i sin tur ber maskinbyggaren att hitta nya sätt att hjälpa dem att förbättra maskinernas driftsäkerhet och produktionstid.

Ecoclean tillhandahåller fjärrövervakning och diagnostiktjänster på instrumentpaneler genom att använda Profinet-nätverk. Ecocleans maskiner är en viktig del av kvalitetskontrollen hos deras kunder och tillförlitligheten är av högsta vikt. Rengöringsmaskinerna kan ofta matas från flera produktionslinjer, vilket gör att processen är kritisk för anläggningens övergripande produktion.

Ville maximera drifttiden och kundnöjdheten

Ecocleans tekniska support involverar tre nivåer av tjänster, som börjar med fjärrdiagnostik av PLC, HMI, robotar, drivenheter och andra komponenter som styr rengöringsmaskinerna. Felsökning online, modifiering av parametrar för processtyrning, programvaruuppdateringar och justeringar av PLC-koden kan hanteras på distans.

Statistiska data från maskinerna kan också loggas till en server och sedan användas för att identifiera trender och fatta proaktiva beslut om underhåll innan någon utrustning fallerar. En tredje servicenivå gör att den sammanställda informationen kan visas för kunden i realtid via instrumentpanelens gränssnitt, som visar relevanta maskindata grafiskt.

Ecocleans främsta mål var att maximera drifttiden och kundnöjdheten, liksom att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring av befintlig och framtida utrustning. Algoritmer som utvärderar maskinprestandan och vägleder Ecocleans servicetekniker i deras felsökningar och tekniska assistans gentemot kund efterfrågades också.

LÖSNING

Kopplade TOSIBOX® till kundens befintliga Profinet-nätverk

TOSIBOX® Lock 210

TOSIBOX® Lock 210

Den första installationen av Ecocleans nya fjärrsupporttjänst genomfördes vid Hugo Benzings tillverkningsanläggning i New Hudson, Michigan, som tillverkar fästelement för bilindustrin, flygbranschen, finmekanisk industri och elindustrin. Anläggningen har ett Profinet-nätverk, vilket gjorde det möjligt för Ecocleans tekniker att fjärransluta till nätverket och maskinerna med hjälp av en oberoende, säker TOSIBOX® Lock.

Även om det hade varit möjligt att ansluta till internet på andra sätt för att erbjuda support, var användningen av Profinet-protokollet av grundläggande betydelse på grund av dess funktionalitet och bearbetning av säkerhetssignaler. De installerade enheterna hade inbäddade maskinvarukonfigurationer, dedikerade diagnostiska signaler och prioriteringsinställningar för säkerhet. Den här typen av funktioner är av kritisk betydelse för att utforma ett säkert, men även snabbt och tillförlitligt system. System som byggts med detta ramverk kan enkelt byggas på vid behov, utan att det påverkar funktionaliteten.

Uteslöt användningen av ett molnbaserat system

Ecoclean och Hugo Benzing uteslöt användningen av ett molnbaserat system för att tillhandahålla teknisk support på distans. Ett moln skulle ha saktat ned svarstiderna från de fjärranslutna serviceteknikerna. Det var också en fråga om säkerheten gällande kunddata, eftersom en tjänst från tredje part skulle ha krävts vid det tillvägagångssättet.

Ecocleans serviceingenjörer och tekniska supportspecialister kan nu interagera med kunder på daglig basis. Reservdelsansvariga och servicesäljare hämtar information från relevanta maskindata och sorterar dem automatiskt, vilket förenklar order- och supportprocessen. Kunderna uppskattar möjligheten att kunna få fjärrsupport från maskin- och processpecialister.

Ecoclean har för avsikt att addera sina fjärrservicefunktioner i alla större affärer, med maskinhårdvaran som standard och servicekontraktet som ett tillval för kunder som kräver hög drifttid genom förebyggande underhåll och statistisk analys.

"Perfekt exempel på en smidig integration för fjärrdiagnostik"

– Det här är ett perfekt exempel på en smidig integration för fjärrdiagnostik. Tack vare Profinet-arkitekturen och TOSIBOX® kunde vi få en säker VPN ansluten till nätverket på bara några minuter, och det krävdes minimal interaktion med kundens IT-avdelning. TOSIBOX®-teknologin använder ett icke-IP-protokoll över Profinet Ethernet-lagret, vilket gör implementeringen av fjärranslutningen enkel och säker, säger Aaron Zarembski, Controls Engineer på Ecoclean Inc.

– Allt eftersom IIoT-kompatibla enheter blir vanligare och erbjuder fler alternativ, planerar vi att fokusera på viktiga datapunkter inom alla typer av utrustning för att mäta och logga maskinprestanda. IIoT är här för att stanna och vi lägger nu grunden för att accelerera automatiseringens fortsatta utveckling, avslutar Aaron Zarembski.

Fördelar med TOSIBOX®

  • Säker: En TOSIBOX® Lock skyddar alla bakomliggande enheter.
  • Punkt till punkt-dataflöde; data skickas direkt mellan två moduler, utan moln däremellan
  • IT/OT-konvergensen är löst. Läs mer om IT/OT-konvergens här
  • Enkel konfigurationsfri Plug & Go™-implementering utan särskilda IT-kunskaper
  • Interaktion med kundens tekniker bidrar till snabbare felsökningar och håller drifttiden på högsta nivå
  • Tack vare fjärrsupport kan Ecoclean erbjuda mervärde i form av flexibilitet när det gäller alla uppgraderingar som kunden önskar i framtiden.
TOSIBOX VPN-tunnel - så fungerar det

Vilka utmaningar kan TOSIBOX® lösa för dig?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur lösningarna från TOSIBOX® kan öka effektiviteten och spara kostnader!