Webshop

H05Z-K/H07Z-K (RQ90) förtent

Halogenfri enkelledare för säker anslutning i fuktiga utrymmen

RQ90 förtent – Halogenfri enkelledare för säker anslutning i fuktiga utrymmen

Efterfrågan på förtenta enkelledare ökar. Därför har vi på LAPP utökat vårt sortimentet med en förtent version av H05Z-K/H07Z-K, eller RQ90 som är en mer vedertagen benämning i Sverige.

Fukt på blank koppar kan orsaka korrosion

LAPP har haft stor framgång med H05Z-K/H07Z-K (RQ90) under de senaste åren. Den främsta anledningen är att våra enkelledare klarar en ledartemperatur på +90°C, vilket innebär att ledararean reduceras jämfört med motsvarande +70°C-versioner, och därmed minskar också kostnaderna.

Kabel med förtenta ledare är ett bra val för industrier med hög luftfuktighet, eller för kunder med applikationer där kopplingsutrymmen utsätts för temperaturväxlingar som bildar kondens. Anledningen är att fukt på blank koppar med tiden orsakar korrosion/ärgning, som i sin tur kan orsaka spänningsfall, kabelbrott eller i värsta fall brand via varmgång.

Förtenningen ligger som ett tunt yttre lager på varje enskild kardel, och skyddar effektivt mot korrosion/ärgning.

Utmärkta brandegenskaper

Förutom att H05Z-K/H07Z-K/RQ90 förtent är halogenfri, har den också utmärkta brandegenskaper i övrigt. Den finns i areor från 0,75 mm2 till 2,5 mm2 och i de vanligaste färgerna. Standardförpackning är plastad ring 100 m, men den kan även beställas på plastspolar/bobiner.

För areor över 2,5 mm2 rekommenderar vi ÖLFLEX® HEAT 125 SC, som även den har förtenta ledare samt är harmoniserad enligt H07Z-K.