Webshop

Certifikat och godkännanden

Här har vi samlat information och PDF'er på de certifikat och godkännanden
som LAPP Miltronic AB innehar.

Kvalitet- och miljöstandard

Energi

UL – Underwriters Laboratories

LAPP är certifierad av UL för "Processed and Respooled wire" enligt kategori ZKLU, ZKLU7, ZKLU2 och ZKLU8. Detta innebär att all UL-godkänd kabel som vi kapar är märkt på rätt sätt samt har spårbarhet i enlighet med UL's krav.

FTI

Näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Kemikalieinspektionen

LAPP är registrerade hos Kemikalieinspektionen för redovisning av farliga ämnen (compound till gastäta ex-förskruvningar).