Webshop

Infrastruktur – standardprodukter och kundunika speciallösningar

Vi på LAPP ser nya affärsmöjligheter och breddar därför vår befintliga produktportfölj för att möta de behov som ställs inom olika infrastrukturprojekt.

Infrastruktur

Vi fokuserar i första hand på vägar, järnvägar, flygplatser, tunnlar samt vatten- och avloppsnät.

I vårt sortiment erbjuder vi dels standardprodukter inom våra produktgrupper kablar, förskruvningar, skyddsslang, förläggningssystem och automationsprodukter, men kan även ta fram kundunika speciallösningar.

Självklart är våra produkter anpassade för vårt speciella nordiska klimat samt uppfyller miljökraven när det gäller exempelvis halogenfrihet.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!