Webshop

Felprognos för dina kablar

Spara pengar med prediktivt underhåll

Prediktivt underhåll med ETHERLINE® GUARD

För att utveckla lösningar som kan förutsäga kablars livslängd i industriella miljöer, tittar vi närmare på ämnet prediktivt underhåll – hälsovård för maskiner!

De flesta människor går på regelbundna läkarkontroller, där allt från blodvärden och hjärtats funktion till matvanor och sömnmönster tas med i beräkningen. Det som länge varit praxis inom vården, blir nu också allt viktigare inom industrin. Med prediktivt underhåll kan man förutsäga risken för maskinfel och planera för reparationer. Det förlänger maskinernas livslängd, och framför allt minimerar det driftproblem drastiskt.

Maskinfel är ett elände för varje industrianläggning. Oplanerade driftstopp utlöser ofta en skadlig dominoeffekt som är svår att hantera. Driftstopp drabbar vanligen inte bara en specifik maskin, utan också processer och andra maskiner som är beroende av den drabbade utrustningen. Det finns sällan tid att stoppa processer, och inte heller kan man tänja på tidsmarginalerna för att minska produktionsförlusterna. Detta medför stora kostnader.

Brister kan förutsägas innan de inträffar

Kablar med hög böjningsbelastning utsätts för extrema förhållanden, särskilt i dynamiska industriella applikationer, till exempel i en släpkedja. I robotapplikationer är torsionskraft ytterligare en faktor. Även om kablarna är speciellt designade för denna typ av belastning, betraktas de fortfarande som en slit-och-släng-produkt. Bra kablar tål miljontals böjningscykler, men de måste fortfarande bytas ut förr eller senare för att undvika oplanerade driftstopp.

Tack vare den digitala transparensen ned på komponentnivå i fabriker och maskiner, kan eventuella brister förutsägas innan de faktiskt inträffar. Intelligenta system kan förutsäga exakt när kapaciteten hos en komponent börjar försämras, vilket gör att man kan förutse felen och byta komponenten i tid. Prediktivt underhåll vinner därför snabbt mark i många industrianläggningar. Reparationer kan utföras under ett redan planerat driftstopp, till exempel på natten eller under verktygsbyte och underhållsarbete.

Vår lösning för datakablar: ETHERLINE® GUARD

Felprognos för dina kablar - spara pengar med prediktivt underhåll

Vad är ETHERLINE® GUARD?

ETHERLINE® GUARD är en stationär övervakningsenhet som kontinuerligt övervakar en Ethernet-kabel, upptäcker en nedsatt prestanda och visar den med en användarvänlig parameter – kabelstatusen. Underhållsåtgärder kan schemaläggas i förväg baserat på kabelstatusen som är ett värde mellan 100 och 0%. Enheten stöder kopparbaserade Ethernet-datakablar som är kompatibla med 100BASE-TX enligt IEEE 802.3 (vid 100 Mbit/s) och är lämpliga för till exempel EtherCAT-, EtherNET/IP- och PROFINET-applikationer.

 

Vad är syftet med ETHERLINE® GUARD?

Enheten är särskilt användbar för datakablar som utsätts för konstant mekanisk påfrestning. Detta inkluderar rörelse vid hög hastighet och acceleration, oregelbundna rörelsesekvenser, rotationer med mycket stora axiella rotationsvinklar, korta cykeltider och små böjningsradier. Enheten används också i kritiska processer, där ett driftstopp skulle leda till höga kostnader och i värsta fall personskador.

 

Hur och var har ETHERLINE® GUARD visat sig användbar?

ETHERLINE® GUARD testades av potentiella kunder redan på ett tidigt utvecklingsstadium och optimerades kontinuerligt tack vare värdefull feedback. Framgångsrik användning i pilotprojekt inom medicinteknik, fordonstillverkning och intralogistik, samt i LAPPs eget service- och logistikcenter, gjorde det möjligt för oss att förbättra funktioner och egenskaper.

Etherline Guard Leistungszustand

ETHERLINE® GUARD övervakar kontinuerligt datakabelns prestandastatus och ger ett larm i god tid innan prestandan sjunker för lågt.

 

Fördelar med att använda ETHERLINE® GUARD

 1. Planera den optimala tidpunkten för byte av datakabel
  Enheten övervakar kontinuerligt datakabelns livslängdsparametrar. Oplanerade och dyra driftstopp kan undvikas. Nu kan du planera nödvändigt underhåll i förväg (till exempel under nätter, på helger eller samtidigt som annat underhåll).

 2. Enkel att driftsätta
  ETHERLINE® GUARD är designad för användning i apparatskåp. Anslut helt enkelt enheten till strömförsörjningen, anslut kablarna och starta sedan driften och övervakningen med ett knapptryck. Automatiserad och självlärande parameterisering utförs inom några minuter genom att klicka på SET-tangenten eller via ett webbgränssnitt.  

 3. Enkel avläsning av kabelstatusen
  Diagnostik- och justeringsalternativen är mycket enkla; om diagnostiklampan lyser permanent grön är kabelstatusen OK. Det är bara nödvändigt att kontrollera eller byta ut kabeln om diagnostiklampan blinkar eller lyser permanent rött.

 4. Problemfri eftermontering
  Enheten kan även användas för övervakning av redan installerade datakablar. Ingen ny datakabel eller ändring av kabeldesignen krävs. Programvaran identifierar installationens status och tar automatiskt över inlärningsprocessen.

 5. Individuellt justerbart larmnivå
  Bestäm själv när du vill bli informerad om din datakabels nedsatta prestanda. Larmnivån kan vara mellan 99 och 21% (inställd på 80% som standard).

 6. Molnbaserad kommunikation
  Tillförlitlig IIoT-kommunikation tack vare MQTT-gränssnittet. Underhållsdata kan överföras till enheter på högre nivå via flera kanaler; som en digital utgång, som en PWM-modulerad signal, som kontinuerligt värde via LAN och WiFi eller via molnbaserad kommunikation.

 7. Ultrakompakt
  Den kompakta designen (36 x 49 x 76,5 mm) sparar plats i apparatskåpet.

 8. Finns i två varianter
  LAN-version "PM03T" och trådlös WiFi-version "PM02TWA".

Det som gör vår lösning så unik, är att enheten är ansluten till datakabeln i serie. Speciella sensorelement i kabeln eller en andra enhet i kabelns ände är inte nödvändigt.

Mer detaljerad information om prediktivt underhåll

Den viktigaste aspekten i den digitala omvandlingen är insamlingen av maskindata. Motorer, ventiler och sensorer rapporterar oberoende av varandra sin driftstatus. Dessa data registreras, utvärderas och analyseras kontinuerligt med hjälp av algoritmer, (självlärande eller inte). Syftet är att öka systemets effektivitet eller få en inblick i applikationens nuvarande status så att kommande fel upptäcks i ett tidigt skede.

Om dessa data eller processer laddas upp till eller körs via molnet, kan applikationen till och med nås globalt. Långdistansproblem är sedan länge borta eftersom allt är nätverksbaserat och digitalt. Maskinteknik och fordonsindustrin med sina högautomatiserade och tidskänsliga tillverkningsprocesser är särskilt intresserade av smart utveckling. I värsta fall kan ett enda komponentfel innebära att hela tillverkningsprocessen stannar av, vilket kan få enorma ekonomiska konsekvenser.

För att minimera denna risk ökar efterfrågan på system för prediktivt underhåll, som ger användaren möjligheten att registrera och utvärdera underhålls- och prestandastatusen för alla komponenter. Detta ger anläggningsoperatören tid att beräkna när en komponent är på väg att haverera, så att underhållet kan utföras innan det blir ett oplanerat driftstopp. Den här funktionen spelar en nyckelroll, särskilt i kostnadsintensiva applikationer eller säkerhetskritiska infrastrukturer. Idag är ett förebyggande underhåll baserat på statusövervakning vanligast. Detta innebär att slit-och-släng-delar byts ut med fördefinierade intervall, oavsett skick eller återstående livslängd.

För att minimera kostnader och optimera driftsäkerhet bör signalen för underhållsåtgärder varken ges för tidigt (höga kostnader) eller för sent (driftstopp).