Webshop

LAPPs visselblåsarsystem

Kravet på efterlevnad och integritet, och därmed lagligt beteende, är högsta prioritet för LAPP. Det är därför viktigt att identifiera risker i ett tidigt skede och proaktivt förebygga dem. Ett visselblåsarsystem är ett stödverktyg som kan användas för att lämna och utreda information om risker och missförhållanden.

visselblasarsystem-content-lapp

LAPPs visselblåsarsystem ger oss möjlighet att lära oss om potentiella risker och oegentligheter hos LAPP, våra affärspartners och företag som på annat sätt är associerade med oss. Det finns där för rapportering när information eller rimliga misstankar om faktiska eller potentiella överträdelser har erhållits i ett yrkessammanhang. På det sättet kan en överträdelse behandlas objektivt så snabbt som möjligt och motsvarande åtgärder kan genomföras – specifikt för den rapporterade överträdelsen, men också för att förhindra ytterligare överträdelser.

I samband med att man lämnar en anmälan måste visselblåsaren, efter bästa kunskap och samvete, kunna anta att informationen är sann. Om rapporten innehåller ett röjande av en företagshemlighet krävs det dessutom att visselblåsaren har verkliga skäl att tro att röjandet är nödvändigt för att avslöja överträdelsen.

Vi granskar systematiskt den information som inkommer och inleder vid behov lämpliga uppföljningsåtgärder.

Hur behandlar vi din anmälan?

Du får en bekräftelse efter att rapporten har lämnats.

I LAPPs visselblåsarsystem granskar vi varje anmälan konfidentiellt och noggrant. En utredning inleds endast om denna inledande bedömning (rimlighets- och giltighetskontroll) avslöjar en misstanke om en överträdelse.

Vi följer principen om en rättvis process. Den garanterar största möjliga skydd för visselblåsare, berörda personer och anställda som hjälper till att klargöra de rapporterade missförhållandena.

LAPP tolererar inte diskriminering av visselblåsare och personer som bidrar till utredningar hos LAPP. De berörda personerna ska antas vara oskyldiga till dess att överträdelsen har bevisats. Undersökningarna utförs med absolut sekretess.

Vilka anmälningar är till hjälp?

Anmälningar kan lämnas om risker, misstankar och brott mot lagstadgade bestämmelser, uppdrag någon tilldelat sig själv samt interna företagsregler. Detta inkluderar även brott mot mänskliga rättigheter och miljöskyldigheter inom det egna affärsområdet och inom (icke-)indirekta leverantörers affärsområden. Du kan också använda visselblåsarsystemet om du har frågor som rör efterlevnad.

Visselblåsarsystemet är inte avsett för feedback eller klagomål avseende produkter eller tjänster från LAPP eller våra affärspartners. Om du är missnöjd med tjänster eller produkter ber vi dig kontakta vår kundservice.

Vill du lämna en konfidentiell anmälan eller har du en fråga om efterlevnad?

Vårt visselblåsarsystem erbjuder en intern, kostnadsfri rapporteringskanal där du kan anmäla potentiella oegentligheter och ställa frågor om efterlevnad – även anonymt.