Webshop

Fritt fall rustat för framtiden

Hårda krav på bland annat givarkablar och förskruvningar

Fritt fall rustat för framtiden med kabel och förskruvningar från LAPP

Efter 20 intensiva år var det dags för renovering av Fritt Fall på Gröna Lund. Här ställdes hårda krav på bland annat givarkablar och förskruvningar. Vi tog fram produkter som uppfyllde kraven och levererade under vintern 2018.

Fritt fall rustat för framtiden med kabel, förskruvningar och kontaktdon från LAPP. Foto: Gröna Lund

Sedan 1998 har 3,5 miljoner modiga tivolibesökare åkt Fritt Fall på Gröna Lund. Omkring 4 000 besökare per dag får fina minnen – med härliga sekunder av skräck – när de först åker upp med 3 meter per sekund till toppen av Fritt Fall och därefter startar nerfärden. På 2,8 sekunder är de uppe i 100 km/tim, för att lagom till marknivå bromsas upp av de starka magnetbromsarna. Härligt läskigt!

Våren 2018 var det dags för renovering av styrsystemen till Fritt Fall. Jesper Frantzén, arbetsledare på Gröna Lunds elavdelning, hörde av sig till Fredrik Gustafsson på LAPP. De hade haft kontakt i några mindre projekt
tidigare.
– Jag hade sammanställt en lista, med specifikationer på de kablar, förskruvningar, kontaktdon med mera som vi behövde för renoveringen. Fredrik återkom med förslag på lämpliga kablar, som klarade specifikationerna bra, beskriver Jesper Frantzén. Vi har haft en bra kommunikation med Fredrik, leveranserna har kommit lagom till de olika stegen i installationen. Det har också varit bra att när något problem har dykt upp, så har det snabbt kunnat lösas.

Kapade och kontakterade givarkablar förenklade installationen

Att kablar, förskruvningar och kontaktdon till styrsystemet på attraktionen måste ha rätt egenskaper och hög kvalitet är lätt att förstå. Många besökare, utomhus och i alla väder, kräver driftsäkerhet utöver det vanliga. Det urval av produkter som beställdes lever upp till de stränga kraven på hållbarhet och beständighet. Bland annat valdes kablar med hög oljebeständighet och metallförskruvningar som klarar utmaningarna i en tuff
utomhusmiljö.

– I samband med julhelgen 2017 var det klart med typer av kablar med mera. Det blev till exempel 4 524 meter styrkabel på trumma. Då började jag även räkna på kaplängder inför starten av renoveringen. Vi beställde givarkablarna kapade och förkontakterade för att förenkla installationen. Arbetet var uppdelat i sektioner. Styrkablarna kom först och givarkablar senare, inplanerat lagom tills det var dags för de olika stegen i installationen.

Hela styrsystemet utbytt

Inne i det 80 meter höga tornet finns en hiss till maskinrummet, som ligger allra högst upp. Parallellt med hissen drogs de nya kablarna från driftrummet, som ligger under själva tornet, upp till maskinrummet på kabelstegar. Ett omfattande arbete som genomfördes under vintern 2018.
– Nu är hela styrsystemet utbytt, och vi har även installerat nya driftskåp och paneler. Allt för en säker anläggning, klar att ta emot nya och gamla besökare på Gröna Lund.

Gröna Lunds många attraktioner behöver ständig tillsyn. Jesper Frantzén och hans kollegor håller ett vakande öga på anläggningen, medan vi andra ställer oss i kön till nyrenoverade Fritt Fall med skräckblandad förtjusning.