Webshop

Från samexistens till konvergens mellan IT och OT

Fem hinder att övervinna

Industri 4.0: Fem hinder att övervinna vid sammanslagning av IT och OT

I vårt förra inlägg om IT/OT-konvergens delade vi med oss av en viktig förutsägelse: Sammanslagningen av IT och OT handlar inte bara om att förena två separata, teknikfokuserade områden, utan även människor – personer som aldrig haft anledning att interagera tidigare.

Fram till nu har IT- och OT-team hanterat olika teknik, i olika nätverk, för helt olika syften. Att förena dessa båda grupper är inte så enkelt som att flytta skrivborden närmare varandra och boka några gemensamma möten. När dessa två världar slås samman kommer det oundvikligen att uppstå en del hinder längs vägen.

Här tar vi en titt på vanliga utmaningar i samband med IT/OT-konvergens i tillverknings- och industrimiljöer – och hur de kan övervinnas.

1. Bristande förståelse för vad konvergens innebär

När man diskuterar sammanslagning av IT och OT är det mycket viktigt att säkerställa att alla verkligen är överens. En enkel men ändå grundlig förklaring av vad IT/OT-konvergens innebär – och hur den kommer att gynna din organisation – lägger en god grund för de framtida planerna.

Viktiga punkter att belysa under diskussionen:

  • Ett konvergerat nätverk betyder inte att alla kommer att ha fri åtkomst till allt
  • Som ett team kan ni fatta beslut om var och hur specifik data ska flöda
  • Konvergens är inte så enkelt som att förena två befintliga nätverk
  • Konvergens hjälper din organisation att dra nytta av IoT och processautomatisering
  • IT och OT kommer att kunna nå gemensamma mål sida vid sida
  • Det är smidigare att köpa, konfigurera och hantera ett enda system.

2. Två olika språk

En del av att förstå vad IT/OT-konvergens faktiskt betyder inbegriper att använda en gemensam terminologi – vilket kan vara en utmaning när IT och OT interagerar.

Ett uppenbart exempel är CIP respektive SIP (som båda uttalas ”sip”). När du pratar om CIP (Common Industrial Protocol) med ett OT-team, diskuterar ni protokoll som automatiserar industriprocesser; till exempel styrning, säkerhet, rörelse och konfiguration. När du pratar om SIP (Session Initiation Protocol) med en grupp IT-experter, diskuterar ni protokoll som initierar, underhåller och avslutar realtidsapplikationer för röst, video och meddelanden.

Att sammanföra dessa två språk – med förkortningar och allt – kommer att ta tid. Tålamod och viljan att ställa frågor och ge förklaringar är nyckeln till framgång.

3. Olika bakgrunder och kulturer

IT/OT-konvergens – Fem hinder att övervinna

Historiskt sett har IT- och OT-världarna krävt olika kompetenser och involverat olika typer av utbildning, kunskap och erfarenheter. Men IT/OT-konvergensen ändrar på det.

IT fokuserar på säkerhet och tillgänglighet för kontor, och har haft monopol på Ethernet-tekniken i decennier.
OT fokuserar på produktionssäkerhet, tillgänglighet, kvalitet och drifttid/tillgänglighet. Historiskt sett har dessa två världar krävt olika kompetenser och involverat olika typer av utbildning, kunskap och erfarenheter. Men IT/OT-konvergensen ändrar på det.

Det är möjligt att sammanföra de här två grupperna – trots skillnaderna dem emellan. Ärlighet och öppenhet är en förutsättning för att se till att relevanta frågor besvaras, att orsakerna bakom beslut är tydliga, att förkortningar och termer förstås fullt ut av alla och att fördelarna uppväger utmaningarna kring sammanslagningen.

4. Bristande samarbetsförmåga

Ibland vill vissa grupper inte arbeta tillsammans – vare sig de motsätter sig samarbetet medvetet eller ej. Detta kan bero på förutfattade meningar om kunskaper och förmågor, att man arbetat i silos för länge, eller till och med en uppfattning om att den ena gruppen inkräktar på den andras område.

När man kombinerar IT och OT behöver man inom tillverknings- och industrimiljöerna någon som kliver fram och informerar om prioriteringar, och uppmuntrar att man samarbetar som en och samma enhet. Den här personen bör fungera som en neutral tredje part, och inte ta parti för någon ”sida”. Den person (eller grupp) som ansvarar för IT/OT-konvergens inom er organisation måste kunna kommunicera med – och relatera till – båda teamen. En god förståelse för hur man förmedlar information på ett sätt som uppmuntrar samarbete och samförstånd hjälper alla att ta till sig konceptet.

5. Att inte tro på konceptet

IT/OT-konvergens – Fem hinder att övervinna

Testa att börja med ett pilotprojekt, eller identifiera några projekt som IT och OT kan arbeta med tillsammans. Full konvergens måste inte uppnås direkt.

Innan IT/OT-konvergensen förverkligas kan det vara svårt att ha förtroende för att den verkligen kommer att skapa de fördelar som alla säger att den gör.

Testa att börja med ett pilotprojekt, eller identifiera några projekt som IT och OT kan arbeta med tillsammans. Full konvergens måste inte uppnås direkt. Genom att bygga upp förtroende och tillit i processen över tid, kan medarbetarna på ett naturligt sätt börja stödja idéerna efter hand när de ser effekten.

Gör klart att det är okej om testomgångarna inte går bra – särskilt i början. Alla bör vara beredda på utmaningar, missar och frågor. Var öppen med hur problemen kommer att hanteras efter hand som de uppstår, och tala om vart medarbetarna kan vända sig om de har frågor.

LAPPs roll vid konvergering av IT och OT

Vi på LAPP är övertygade om att IT och OT i framtiden kommer att vara ett gemensamt område. Tillsammans med våra partners har vi med stor framgång hjälpt industri- och tillverkningsföretag i skapandet av egna konvergerade nätverk.

Med en samarbetspartner som förstår IT och OT kan du förena de två områdena och prioritera rätt när ditt företag övergår till en ny miljö. Du behöver inte göra resan ensam.

Våra lösningar – baserade på många års erfarenhet – ger säkra och kvalitetssäkrade OT-applikationer som också ökar befintliga IT-funktioners värde. Vi hjälper dig att utveckla kunskap, expertis och resurser som krävs för att uppnå konvergens i din organisation.


Har du frågor om vår framtidsvision eller hur din roll kommer att förändras?
Hör av dig till oss – vi berättar gärna mer!