Fiberkabel

LAPPs sortiment av fiberkabel är brett med varianter för en mängd applikationer, från vanlig fast installation till högflexibel som klarar ständiga böjningar och torsion samt fiberkabel med speciella egenskaper som halogenfrihet, brandresistens, gnagarsäkerhet med mera. I sortimentet finner du även kontaktdon och färdigkontakterade patchkablage.

HITRONIC Fiberkabel

Så väljer du rätt fiberkabel

Vårt breda kabelsortiment tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar en trygg och kostnadseffektiv installation. Våra specialister hjälper dig att ta fram rätt kabel för dig utifrån en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav.

Glasfiberkabel

 • Brett sortiment för alla typer av applikationer
 • Finns som både Singlemode 9/125 och Multimode 62,5/125 samt 50/125
 • Upp till 144 fiber i en kabel
 • Även färdigkontakterade kablar av typ Patchcord och Pigtail

 

Glasfiber (GOF och PCF) är den på marknaden vanligast förekommande optofibern. Den har ett brett användningsområde, från infrastruktur till industriautomation. Glasfibern har en extremt liten kärna av rent glas, med en beklädnad av glas med annat brytningsindex för att åstadkomma totalreflektion i glaskärnan.

 

Beroende på fibertyp, transmissionsutrustning och kontakteringsmetod kan man utan förstärkare kommunicera på en sträcka av 80 km med en bandbredd på 1 Gbit/s. Minskar man sträckan till 20 km kan man få en bandbredd på hela 10 Gbit/s. Beroende på om man använder Multimode- eller Singlemodefiber, används sändare med LED eller laserteknik.

 

GOF - tunn kabel för långa sträckor

 

Glasfiber GOF (Glass Optic Fibre) är de glasfiber som är tunnast och som delas upp i två varianter. Singlemode har en kärna på 9/1000 mm och som har minst dämpning och används för långa sträckor. Multimode har en något större kärna på 50/1000 mm eller 62,5/1000 mm och används för sträckor upp till 2000 m. Fördelen med Multimode är att fibrerna är lättare att kontaktera och transmissionsutrusningen är billigare. Multimode delas in i olika grupper; OM1, OM2, OM3 eller OM4 beroende på kvaliteten på glaskärnan. OM4 har högst kvalitet och därmed lägst dämpning.

 

Utbudet av GOF-kablar är stort och variationerna utgår från typ av fiber och vilken applikation de är avsedda för, till exempel fast eller rörlig installation, samt placeringen av fiberknippena enligt följande:

 • Loose tube cable – Här är fibrerna samlade i ett rör mitt i kabeln
 • Koncentric cable – Här ligger fibrerna i knippen uppdelade i flera rör placerade runt centrum av kabeln
 • Mini Breakout cable/Distribution cable –  Flera fibrer som är mantlade separat och som kan brytas ut till  exempelvis olika chassikontakter i en kapsling
 • Breakout cable –  Flera fibrer som är mantlade separat och med inbyggd dragavlastning. Dessa kan brytas ut och förläggas vidare i öppen förläggning.

 

Många olika installationsmöjligheter – från fast förläggning på stege och i rör i mark, till direkt i mark, blåsfiber, självbärande luftkabel och släpkedjor, beroende på kabeltyp.

 

PCF - optimal för byggnader som universitet och sjukhus

 

Glasfiber PCF (Plastic Cladded Fibre) som ibland benämns HCS (Hard Cladded Silica glass) har en kärna på 200/1000 mm. Den används på kortare sträckor än GOF, vanligtvis under 550 m. med en bandbredd upp till 100 Mbit/s. PCF används till exempel för att förbinda olika byggnader med varandra på universitet eller sjukhus.

Plastfiberkabel

 • Enkel att kontaktera
 • Billig transmissionsutrustning (LED)
 • Transmissionslängder upp till 70 m
 • Lämplig för miljöer med stora EMC-störningar

 

Plastfiber (POF) är en enklare typ av optofiber och har, jämfört med glasfiber, ett relativt stort ljusgenomsläpp med sina 980/1000 mm. Detta innebär att dämpningen är större vilket resulterar i att kommunikationen är begränsad till 70 m med en bandbredd på maximalt 100 Mbit/s.

 

Föredelarna med plastfiberkabel är att kontakteringen och transmissionsutrustningen är betydligt enklare än för glasfiber. För transmissionen kan man använda en enkel LED-lysdiod, betydligt billigare än glasfiberns krav på laserutrustning.

 

Plastfiber används traditionellt inom industrin, speciellt i EMC-känsliga miljöer, men den är även användbar till att bygga enkla decentraliserade nätverk i kontor och i hemmet.

 

POF Simplex och Duplex

Simplex består av en enkel fiber medan Duplex består av två. Båda sorterna har en enkel mantel av Polyetylen, och vid behov kan en extra mantel av Polyuretan läggas till. Kablarna finns även i högflexibla varianter för installation i släpkedja.