Webshop

Öppna standarder överbryggar klyftor

Öppna standarder är själva grundidén inom Industri 4.0

Öppna standarder är grundidén inom Industri 4.0

I dagens samhälle är det ganska svårt att föreställa sig att bo i en fästning omgiven av en djup vallgrav, där man är tvungen att hissa ned en vindbrygga för att få kontakt med omvärlden. I ett så isolerat samhälle är möjligheterna att utbyta information ganska begränsade, eftersom allt utbyte endast är möjligt inom det egna systemet.

Data kan överföras på två sätt; med proprietära system, eller med öppna standarder. I ett proprietärt system har lokala administratörer och användare ingen insyn i källkoden som de använder. Oavsett användarens kunskapsnivå kan man inte göra några ändringar i proprietära system, stänga eventuella säkerhetsluckor eller vidareutveckla lösningen. Oavsett vilken licensgivare det handlar om, känner man som användare inte till språket i sin programvara.

Fördelarna med öppna standarder

Till skillnad från proprietär programvara gör lösningar som bygger på öppen källkod att du kan anpassa tekniken till dina behov, oberoende av tillverkaren. Ditt IT-system är ditt eget – helt och hållet. Öppna system har också en annan tydlig fördel; de möjliggör att alla typer av data kan delas fritt med andra – utan några förändringar. Det är själva grundidén inom Industri 4.0.

– Jag är övertygad om att övergången från proprietära standarder till öppna system kommer att ge en extra skjuts åt nätverksutvecklingen inom industrin, säger Ralf Moebus, Head of Product Management Industrial Communication hos LAPP.

Industri 4.0 är inte längre abstrakt

Tillverkaroberoende dataöverföring – Industri 4.0-kommunikation – är inte längre någon abstrakt framtida idé. Den är faktiskt redan här, med den öppna gränssnittsstandarden Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA). OPC UA kan användas för att beskriva såväl överföringen av data från maskin till maskin, som datagränssnitt och datasemantik. Den övergripande arkitekturen är serviceinriktad, vilket gör att komponenter, maskiner och system fungerar mer flexibelt. De konfigureras och programmeras inte bara för en viss produktionsuppgift, utan erbjuder istället sina grundläggande funktioner som tjänster – vilket breddar deras möjligheter enormt.

Dessutom standardiserar OPC UA industriella anslutningar och garanterar kompatibilitet mellan produkter från olika tillverkare. En enhetlig standard innebär att användarna inte längre behöver hantera ett stort antal olika protokoll, vilket minskar det arbete som behöver läggas ned på utbildning och underhåll av tekniken. Vid planering och implementering av industriella nätverk finns det inget behov av att översätta olika protokoll.

Framgångarna för Industri 4.0 kommer att bero på hur väl vi nätverkar med varandra. Detta går inte att göra i fästningar, utan bara med öppna standarder. OPC Foundation är en global organisation som samordnar och utvecklar plattformen. I nära samarbete med användare, tillverkare och forskningsinstitutioner har de nu sänkt vindbryggan för att överbrygga den djupa klyftan mellan proprietära nätverk.