Webshop

SKINDICHT® LF – blyfria förskruvningstillbehör

Nu utökar vi vår serie av blyfria förskruvningar med en rad tillbehör

SKINDICHT® LF – blyfria tillbehör till mässingsförskruvningar

Blindpluggar, förminskare, förstorare, adaptrar och kontramuttrar – tillbehören till mässingsförskruvningar måste också på sikt tillverkas helt utan bly. Med våra nya blyfria produkter är du redan nu på den säkra sidan!

Blylegering kommer att förbjudas

I det nuvarande RoHS-direktivet finns ett undantag som möjliggör upp till 4% bly i legeringen vid tillverkning av mässingsprodukter som till exempel metallförskruvningar. Enligt direktivet kommer blylegering att förbjudas inom en snart framtid, med en övergångsperiod innan förbudet träder i kraft. Frågan om förlängt undantag eller beslut om förbud ligger just nu hos EU.

Även i förordningen REACH finns bly med på kandidatlistan SVHC (Substances of Very High Concern), vilka kan förbjudas i framtiden. RoHS och REACH har också stort inflytande på internationella direktiv, till exempel i USA (California List) och Kina (RoHS Directive). Därför är det viktigt för dig som exporterar dina produkter att i god tid förbereda dig på en övergång till blyfria komponenter.

Nya blyfria tillbehör

I september 2020 lanserade LAPP världens första blyfria mässingsförskruvning och gjorde det då möjligt för våra kunder att göra trygga och hållbara produktval utan att göra avkall på funktion, teknik och godkännanden.

Nu utökar vi vår serie av blyfria mässingsförskruvningar med en rad tillbehör, som alla går under samlingsnamnet SKINDICHT®. De blyfria versionerna känns igen på betäckningen LF i slutet av artikelnumren, och samtliga LF-versioner har precis samma produktegenskaper som de befintliga versionerna med blylegering.

Klicka för teknisk data och beställning i vår webshop

Världens första blyfria mässingsförskruvning

SKINDICHT® LF – blyfria tillbehör till förskruvningar möter RoHS-direktivet

2020 lanserade vi blyfria versioner av de vanligaste modellerna i vårt noggrant testade sortiment av SKINTOP® förskruvningar i metall; SKINTOP® MS-M, förskruvningen som är förstahandsvalet för en mängd olika maskintekniska applikationer inom instrument- och styrteknik, SKINTOP® MS-SC-M EMC-förskruvning samt SKINDICHT® SM-M kontramutter.

> Läs mer om SKINTOP® LF