Webshop

Givarkablar och komponenter

Säker anslutning av sensorer för alla industriella applikationer

Givarkablar och tillbehör

Sensoranslutningar och kablage från Lumberg Automation är anmärkningsvärda för det stora antalet standard- och specialtyper som finns tillgängliga. Portföljen erbjuder ett brett program av M8, M12, M23 och 7/8”-anslutningslösningar för önskad applikation.

Alla lösningar som är klassade IP67 eller högre, erbjuder särskilt bra skydd mot penetration av smuts och fukt. Kontinuerlig testning av kompatibilitet med kemikalier, kylmedel, smörjmedel och rengöringsmedel innebär att alla anslutningslösningar alltid speglar den allra senaste tekniken och kraven.

Givarkablar

Vi erbjuder en omfattande portfölj inom M8 och M12 givarkablar och anslutningskablar

När det gäller tillförlitliga anslutningar mellan givare/sensorer och ställdon inom din fabriks- eller maskinautomatiseringssetup, kan du lita på vår omfattande portfölj inom M8 och M12 givarkablar och anslutningskablar – den branschbevisade marknadsstandarden i årtionden.

Flexibel och robust design, liksom ett mycket stort antal av standard- och specialalternativ, gör givar/sensor- och ställdonsinkopplingar från LAPP lämpliga en mängd olika applikationer. Passa på att nyttja vår expertis inom industrier som livsmedel & drycker, maskintillverkning, materialhantering, robottillverkning och -integration.

Splitterboxar

Splitterboxen samlar alla signaler från sensorerna och ställdonen som sedan fördelas vidare via en gemensam kabel till anslutningspunkten.

Den ökande nivån av automatisering i till exempel tillverkningsindustrin kräver mer extrem och komplicerad kabeldragning och anslutningsteknik. En direkt följd av detta är oftast en högre installationskostnad och ett dyrare underhåll då reparationer blir mer problematiska.

För att förenkla och minimera problem har splitterboxar utvecklats, även kallade splittboxar, I/O-boxar eller anslutningsboxar. Splitterboxen samlar alla signaler från sensorerna och ställdonen som sedan fördelas vidare via en gemensam kabel till anslutningspunkten.

Lösningen medför en okomplicerad och decentraliserad anslutning av kringutrustning som helt kan ersätta konventionell kabelanslutning via plintar och kopplingslådor.

Splittboxarna finns med ingjuten kabel eller med kontakt för användande av lös kabel för ökad flexibilitet. Boxarna bygger på samma anslutningsteknologi som givarkablar med vibrationssäker koppling, tåliga mot smuts och fukt. Som tillval finns även en enklare diagnostik i form av LED-lampor som visar om boxen och all signalöverföring från kringutrustningen fungerar som den ska.

Lösa kontakter

Vårt sortiment av runda kontaktdon består av don i M8, M12, M23 och 7/8”-utförande. Kompletterande till donen finns även mötande chassikontaktdon.

Runda kontaktdon (field attachables) används ofta vid installation av till exempel maskiner, där det på förhand är svårt att bestämma kabellängder. Vanligen används kontakterna tillsammans med givarkablar/sensorkablar vars öppna ändar kan kortas ned till lämplig längd.

Vårt sortiment av runda kontaktdon består av don i M8, M12, M23 och 7/8”-utförande. Kompletterande till donen finns även mötande chassikontaktdon. Som valbara kabelanslutningar erbjuder vi den traditionella skruvanslutningen, lödkontakter eller en snabbkoppling i form av fjäderklämanslutning. Alla lösa don är klassade för IP67 eller högre och har vibrationssäker gängkoppling vilket ger ett bra skydd mot fukt, smuts och vibrationer. För att ytterligare skydda störkänslig utrustning erbjuder vi EMC-tåliga metalldon.