Webshop

Kabel för transport

För fordon som transporterar människor gäller höga krav på kablar. Halogenfrihet och andra brandegenskaper är oerhört viktiga om en olycka eller brand skulle uppstå. LAPP erbjuder säkra, högkvalitativa produkter designade, testade och godkända enligt internationella standarder.

Tågkabel

Kabel för transport från Miltronic

Kabel för transport; marin/offshore, lastbil/släpvagn, tåg- och flygplatskabel.

Här finner du ett brett sortiment av halogenfria kablar för intern och extern ledningsdragning som, beroende på typ av kabel, klarar temperaturer från -45°C till +145°C. För att spara vikt och utrymme används med fördel våra tvärbundna kablar (XLPO) eftersom dessa har utmärkta dielektriska egenskaper.

Marinkabel och offshorekabel

Halogenfria fartygs- och offshorekablar för lågspänning och mellanspänning. Kablarna har flera internationella sjöklassningsgodkännanden och god kemisk beständighet för både intern och extern ledningsdragning.

Flygplatskabel

För effektiv och säker laddning av flygplan från mobila dieselgeneratorer erbjuder vi våra BETAjet 400 Hz-kablar. Utmärkande för dessa laddningskablar är att de har extremt hög nötnings- och köldbeständighet. Våra BETAlux-kablar är designade för matning till landningsljus på flygplatser.

Kabel för vägtransport

Här ingår kablar för montage på lastbilar och släpvagnar, som även är ADR-godkända för transporter av explosionsfarligt gods. Kablarna har färgkodade ledare enligt de internationella standarder som finns på marknaden.