Webshop

Pålitliga anslutningar för vätgasstationer

"Kablar från LAPP ger oss trygghet och säkerhet"

Pålitliga anslutningar för vätgasstationer

Överallt där vätgas fylls på måste en säker drift kunna garanteras – detta gäller även för elektriska anslutningssystem. Det tyska företaget Maximator Hydrogen, ledande tillverkare av tankstationer för vätgas, har tillsammans med LAPP skapat en lista över kablar som uppfyller alla tekniska krav och standarder.

Tankstation för vätgas

Tankstation för vätgas

Medan elbilar blir allt vanligare på vägarna är vätgasdrivna fordon fortfarande ganska ovanliga. Vätgasstationer är också sällsynta. I mars 2022 fanns det 91 platser i Tyskland där man kunde tanka vätgas. Många fler planeras – hundrastrecket ska nås i slutet av 2022.

Den långsamma expansionen har berott på bristande produktionskapacitet – men det har förändrats. Nyligen stod Europas största anläggning för vätgaspåfyllning klar i Nordhausen i Thüringen, Tyskland. Ägare är Maximator Hydrogen GmbH, som har sin bas där.

Lista över kablar som uppfyller gällande standarder

Maximator Hydrogen är experter på byggande av tankstationer för vätgas.

Maximator Hydrogen är experter på byggande av tankstationer för vätgas.

Maximator Hydrogen har i flera decennier utvecklat en unik funktion med kompressorer och provbänkar för väte. Sedan 2018 har företaget också byggt kompletta tankstationer för vätgas. Dessa har höga säkerhetskrav, vilket även gäller de elektriska anslutningssystemen. För detta ändamål har Maximator Hydrogen förlitat sig på LAPP i åratal.
– Vi har bara haft positiva erfarenheter, vilket har gjort det till en god vana att beställa från LAPP, säger Marcel Urban, ansvarig för elkonstruktionsavdelningen på Maximator Hydrogen.

Samarbetet började med att LAPP lämnade över en lista med förslag på kablar som uppfyllde gällande standarder för respektive applikation. Marcel Urban och hans team valde sedan kablar utifrån listan och kunde vara säkra på att alla krav uppfylldes.

Tillsammans har man skapat en handbok

För kabeldragningen på tankstationerna för vätgas förlitar sig Maximator Hydrogen på LAPPs höga kvalitet.

För kabeldragningen på tankstationerna för vätgas förlitar sig Maximator Hydrogen på LAPPs höga kvalitet.

Med beslutet att bygga kompletta tankstationer följde ännu högre krav på kablarna. Företaget var nu även ansvarigt för kabeldragningen utomhus, vilket tidigare hade skötts av ingenjörerna på tankstationerna.
– Nya krav som tillkom var bland annat skydd mot gnagare och UV-strålning, men det fanns också krav på explosionsskydd, säger Marcel.

För detta ändamål vände sig teamet återigen till LAPP. Ett möte hölls i Nordhausen, där LAPPs team för applikationsteknik inspekterade tankstationerna och bedömde om de installerade kablarna uppfyllde alla standarder för utomhusapplikationer. Efter mötet följde en workshop på Maximator Hydrogen, där de nödvändiga säkerhetskraven diskuterades i detalj. Tillsammans skapade man en checklista för kunden med egna erfarenheter och utdrag ur riktlinjer för driftsäkerhet, till exempel explosionsskydd enligt EN1127-1.

Resultatet av den här processen är en handbok som beskriver ytterligare krav på kablarna från listan med kabelförslag. Denna lista går ut till de installatörer som ansluter modulerna med varandra på plats på tankstationen.
– Det är ingen diskussion; installatörerna måste använda LAPP-produkter från listan, eftersom det ger oss trygghet och säkerhet, säger Marcel.

Ett dussintal olika kablar från LAPP

Det finns nu ett dussintal olika kablar från LAPP på tankstationerna, bland annat ÖLFLEX® EB, både som en skärmad och oskärmad variant, ÖLFLEX® 400 som en styrkabel för digitala 24-voltssignaler, den skärmade varianten för analoga signaler, och ÖLFLEX® 550 P, som förser belysning och värme med strömförsörjning. Dessutom finns det olika kablar för dataöverföring, som ETHERLINE® Cat.5e flex för alla kommunikationsanslutningar mellan IT-komponenter och moduler, samt fiberkabeln HITRONIC® HQW3000 för längre sträckor på 100 meter eller mer.

Båda sidor är nöjda med resultatet av samarbetet. Trots de hinder som pandemin orsakade lyckades man hålla en direkt diskussion, och ett skräddarsytt koncept togs fram. Med tanke på den pålitliga produktkvaliteten, den individuella konsultationen och expertkunskapen från applikationsingenjörerna finns det bara en slutsats för Marcel Urban:
– LAPP kommer att fortsätta vara vår utvalda partner i framtida projekt.