Webshop

”Nervsystemet” bakom Industrial Internet of Things (IIoT)

”Nervsystemet” bakom Industrial Internet of Things (IIoT)

Morgondagens Smart Factory kan liknas vid en väl utvecklad organism. Information registreras, bearbetas och kontrolleras ständigt i ett komplext system. LAPP levererar en allt-i-ett-lösning; ett komplett "nervsystem" som på ett intelligent och kraftfullt sätt inte bara kopplar ihop maskiner med varandra – utan även hela nätverk av maskiner och fabriker.

Vi lever i en digital värld – men det kan fortfarande vara en utmaning att förstå vad det innebär. Frågor som ”Hur hänger det här egentligen ihop med mitt arbete?” och ”Hur kan data integreras i den fysiska värden så att den blir användbar?” dyker upp.

Med LAPPs lösningar för industriell kommunikation skapas en datainfrastruktur utan hierarkier i en ”smart” industrianläggning. Här pratar alla med alla; maskinerna är sammankopplade och kommunicerar med varandra. Antalet anslutningar, inklusive möjligheterna att generera, utbyta och använda data, ökar därmed enormt.

Smart Factory och Smart Manufacturing

Begreppet Smart Factory innebär kortfattat att de industriella tillverkningsprocesserna blir mer intelligenta. Hela leveranskedjan kopplas samman över gränserna; varje steg i planering, produktion och logistik ansluts och integreras, vilket även kallas Smart Manufacturing.

Med Smart Manufacturing kan företag möta kraven på minskade produktionskostnader, snabbare leveranser och massproduktion av kundanpassade produkter. I sin tur kräver det att alla delar av kedjan ansluts, från planering till frakt. Industrial Internet of Things (IIoT) möjliggör att detta blir verklighet.

Automationspyramiden elimineras

Den klassiska automationspyramiden ersätts av ett flexibelt system utan hierarkier, vilket innebär att data inte längre isoleras i silor som t ex administration, produktion eller logistik, utan istället möjliggör obegränsad kommunikation genom hela verksamheten.

I en modern industrianläggning fungerar högpresterande anslutningsteknik som en riktig ”information booster” som markant bidrar till ökad konkurrenskraft.

Industrial Internet of Things (IIoT)

För att bidra till tillväxt i verksamheten, behöver Industrial Internet of Things (IIoT) en kraftfull kommunikationsstruktur som möjliggör transparenta och flexibla industriprocesser, samtidigt som hastigheten i dessa processer ökar dramatiskt.

Men hur kommunicerar systemen med varandra? För att garantera ett fritt informationsutbyte i ”nervsystemet”, är våra produkter protokolloberoende. Anslutningspunkter, kablar, switchar och routrar från LAPP kan användas överallt och även installeras i efterhand. Vi erbjuder en omfattande portfölj med produkter särskilt konstruerade för tuff industrimiljö.

Som marknadsledande i världen inom integrerade anslutningssystem kan vi förse din Smart Factory med industriella Ethernet- och fältbusslösningar som på ett intelligent och kraftfullt sätt inte bara kopplar ihop maskiner med varandra – utan även hela nätverk av maskiner och fabriker.