Webshop

Färdigbearbetade kapslingar sparar resurser

"Vi kan minimera vår interna produktion"

Bearbetade och bestyckade kapslingar till Aqua Robur

Visste du att merparten av alla kapslingar som vi säljer på LAPP bearbetas på vår produktionsavdelning innan de levereras till våra kunder? Aqua Robur Technologies är en av de kunder där vårt samarbete utökats efterhand till att inkludera både bearbetning och bestyckning. Vi tog ett snack med CTO & Co-founder Martin Holm för att höra lite mer!

Färdigbearbetade kapslingar sparar resurser hos Aqua Robur

Göteborgsbaserade Aqua Robur grundades 2015 av Martin Holm och Niklas Wicen (VD) och erbjuder sina kunder flexibla IoT-lösningar för mätning och övervakning av olika typer av vattensystem. De riktar sig främst till företag inom vatteninfrastruktur, framför allt VA-bolag, där deras lösning hjälper till att samla in och analysera mätdata från ledningsnäten. Tekniken används i dagsläget av cirka 60 VA-bolag och förvaltningar i Sverige.

Utmanande miljö

Färdigbearbetade kapslingar sparar resurser hos Aqua Robur

Aqua Roburs produkter installeras ofta i brunnar under mark och används för mätning och insamling av mätdata för att deras kunder ska få en bättre överblick över in- och utläckage i olika VA-ledningar. Kapslingen som används behöver därför klara en rad olika miljöpåfrestningar för att säkerställa att de ingående komponenterna i Aqua Roburs produkter inte påverkas av yttre faktorer.

Produkten som de valt för den krävande miljön är den innovativt designade elektronik- och industrikapslingen Bocube i polykarbonat, med gångjärn på båda sidor av locket. Det som gör Bucube till ett förstahandsval för många är att den kombinerar en snygg och modern design med robusthet och hög skyddsklass.
– Kapslingen säkrar vår elektronik i en utmanande miljö, förklarar Martin Holm.

Samarbetet har utvecklats efterhand

Färdigbearbetade kapslingar sparar resurser hos Aqua Robur

Samarbetet med LAPP inleddes 2018. Till en början köpte Aqua Robur endast själva kapslingen, men efterhand har samarbetet utvecklats och omfattar nu flera olika varianter av kapslingar, bearbetade med allt från enkel håltagning till gängade hål och bestyckade med svarta SKINTOP® ST-M-förskruvningar och ingående kablage. De levereras färdiga för nästa steg i processen; montering av kretskort och övrig elektronik.

martin-holm 100px

Vad ser ni för fördelar med att få färdigbearbetade kapslingar levererade?
– Det finns flera fördelar. För det första möjliggör det att vi kan minimera vår interna produktion, vilket innebär att vi sparar både personal, utrymme och maskiner. För det andra får vi tillgång till LAPPs kunskap och expertis och får följaktligen en kvalitetssäkrad produkt levererad, säger Martin.

Hur ser framtiden ut inom ert område?
– Utmaningar med läckande dricksvattenledningar och översvämningar av orenat vatten är ett växande problem här i Sverige, men globalt sett är utmaningarna och behovet av våra lösningar ännu större. Vi jobbar nu på att internationalisera våra lösningar för att erbjuda dem även utanför Sveriges gränser, avslutar han.